Monitorul Oficial
nr. 4/6 ianuarie 2004

Publicare
  1.   H.G. nr.1.528/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc și în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, județul Timiș, cu destinație exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989
i
  2.   H.G. nr.1.532/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 138,56 ha, teren aflat în proprietatea Societății Comerciale "Ploiești Industrial Parc" - S.A., situat în municipiul Ploiești, județul Prahova
i
  3.   H.G. nr.1.534/18-12-2003 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut extern în valoare totală de până la 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, contractat de Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A. pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicații
I
  4.   H.G. nr.1.537/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
-
  5.   H.G. nr.1.540/18-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea lit. a) a pct. 5 din Strategia de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor, pentru anul 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003
-
  6.   O. nr.607/11-12-2003 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "PISA - Parcul Industrial Sebeș-Alba" - S.A.
I
  7.   O. nr.1.848/22-12-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii pentru anul fiscal 2004 potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
T


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.