Monitorul Oficial
nr. 897/15 decembrie 2003

Publicare
  1.   L. nr.522/11-12-2003 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
-
  2.   D. nr.826/09-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
i
  3.   L. nr.524/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
-
  4.   D. nr.828/09-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
i
  5.   L. nr.525/11-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
-
  6.   D. nr.829/09-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
i
  7.   L. nr.527/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
  8.   D. nr.831/09-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
i
  9.   L. nr.529/11-12-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
A
  10.   D. nr.833/09-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
i
  11.   L. nr.530/11-12-2003 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
A
  12.   D. nr.834/09-12-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
i
  13.   L. nr.531/11-12-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
-
  14.   D. nr.835/09-12-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
i
  15.   H.G. nr.1.421/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003
-
  16.   H.G. nr.1.422/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2004
-
  17.   H.G. nr.1.426/04-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 730/2002 privind aprobarea Cartei Statutare a Rețelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, și a plății contribuției financiare la acest organism
-
  18.   H.G. nr.1.427/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 7 de 315 MW din Centrala Termoelectrică Ișalnița", județul Dolj, din cadrul Societății Comerciale "Electrocentrale" București - S.A
i
  19.   H.G. nr.1.432/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind condițiile de admitere în învățământul superior a candidaților cetățeni români, pentru seriile cu limba de predare maghiară, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
V
  20.   H.G. nr.1.433/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor din sistemul public
-
  21.   H.G. nr.1.434/04-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "CTE Deva - Reabilitare Grup nr. 1", județul Hunedoara
i


Duminică, 28 februarie 2021, 20:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.