Monitorul Oficial
nr. 887/12 decembrie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.1.410/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri proprietate publică a statului
i
  2.   H.G. nr.1.411/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
i
  3.   H.G. nr.1.413/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil în domeniul public al statului
i
  4.   H.G. nr.1.417/04-12-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
-
  5.   O. nr.31/08-12-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind facturarea energiei electrice reactive la subconsumatori
A
  6.   O. nr.172/26-09-2003 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind aprobarea formei contractului de execuție de lucrări de închidere a minelor și refacere a mediului/conservare
-
  7.   O. nr.602/02-12-2003 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecție civilă a documentațiilor de investiții în construcții
A
  8.   O. nr.965/02-12-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor și metantancurilor în exploatare", indicativ GT 052-02
-
  9.   O. nr.1.011/08-12-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea deciziilor de acordare a dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine controlată în România
-


Duminică, 11 aprilie 2021, 18:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.