Monitorul Oficial
nr. 884/12 decembrie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.428/18-11-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare
V
  2.   H.G. nr.1.394/27-11-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Orașului Negrești în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
i
  3.   H.G. nr.1.396/27-11-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Târgu Secuiesc și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc
i
  4.   O. nr.868/06-11-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind marcarea și certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și alimentației nr. 117/1998, cu modificările și completările ulterioare
A
  5.   O. nr.977/29-11-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire viticol
-


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.