Monitorul Oficial
nr. 882/11 decembrie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.1.391/27-11-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 664/2002 privind activitatea Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.) și recunoașterea sa ca fiind de utilitate publică
I
  2.   H.G. nr.1.392/27-11-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport
i
  3.   H.G. nr.1.393/27-11-2003 
HOTĂRÂRE privind gestionarea aspectelor logistice de dotare, amenajare și funcționare a sediului Secretariatului Executiv al Inițiativei Pactului de Stabilitate de luptă împotriva Criminalității Organizate
-
  4.   H.G. nr.1.401/04-12-2003 
HOTĂRÂRE pentru propunerea Monseniorului Cornel Damian în funcția de Episcop Auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, în vederea recunoașterii prin decret al Președintelui României
i
  5.   O. nr.29/28-11-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție de medie și joasă tensiune
A
  6.   O. nr.268/27-11-2003 (B.R.M.L.)
ORDIN al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic"
V
  7.   O. nr.805/10-10-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea unui sistem de tarife în sectorul nutriției animale
V
  8.   O. nr.919/27-11-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003
-


Marți, 20 aprilie 2021, 11:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.