Monitorul Oficial
nr. 701/7 octombrie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.319/09-09-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) și (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) și (3), art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) și ale art. 44 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, precum și a prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/2002
-
  2.   D.C.C. nr.330/11-09-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală
-
  3.   H.G. nr.1.129/25-09-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
i
  4.   H.G. nr.1.130/25-09-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea stației de epurare, a rețelei de canalizare și a rețelei de distribuție a apei din municipiul Buzău", județul Buzău
i
  5.   O. nr.721/26-09-2003 (M.A.P.A.M.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulilor privind importul și exportul produselor agroalimentare ecologice
A
  6.   H. nr.39/25-09-2003 (CREDITCOOP)
HOTĂRÂRE privind instituirea măsurii de administrare specială la Cooperativa de credit "Cerna" Baia de Aramă, județul Mehedinți
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.