Monitorul Oficial
nr. 652/15 septembrie 2003

Publicare
  1.   D.S. nr.9/12-09-2003 
DECIZIE privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 septembrie 2003
i
  2.   H.G. nr.1.054/04-09-2003 
HOTĂRÂRE privind organizarea la București, în perioada 30-31 octombrie 2003, a Conferinței ministeriale privind ocuparea forței de muncă
i
  3.   H.G. nr.1.055/04-09-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Regatul Thailandei privind cooperarea în domeniul logistic, semnat la București la 29 mai 2003
-
  4.   H.G. nr.1.056/04-09-2003 
HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri între Societatea Națională "Aeroportul Internațional București-Băneasa" - S.A. și Agenția Națională pentru Locuințe, precum și transmiterea dreptului de folosință a unei suprafețe de teren de la Agenția Națională pentru Locuințe către Școala Superioară de Aviație Civilă
i
  5.   H.G. nr.1.057/04-09-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale aflate în administrarea Societății Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanța
i
  6.   H.G. nr.1.058/04-09-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei și Teleormanului
i
  7.   H.G. nr.1.059/04-09-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Academia de Studii Economice din București
i
  8.   H.G. nr.1.062/04-09-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Drobeta-Turnu Severin și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
i
  9.   O. nr.228/08-09-2003 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor tehnice privind măsurarea tonajului navelor și ambarcațiunilor de pescuit, cod MTCT.ANR-TNPESC-2003
A
  10.   Decizie nr.204/14-05-2003 (C.C.)
DECIZIE privind concentrarea economică realizată prin schimbarea naturii controlului la Societatea Comercială "Poliprod" - S.A. Târgu Secuiesc, de la controlul unic exercitat de către Societatea Comercială "Tool Exim" - S.A. Târgu Secuiesc la controlul în comun exercitat de către Societatea Comercială "Tool Exim" - S.A. Târgu Secuiesc și CHAMPRENAUT SAS din Franța
I


Duminică, 18 aprilie 2021, 15:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.