Monitorul Oficial
nr. 588/19 august 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.893/29-07-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
-
  2.   H.G. nr.895/29-07-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediul Prefecturii Județului Olt"
-
  3.   H.G. nr.896/29-07-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
  4.   H.G. nr.897/29-07-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei
A
  5.   H.G. nr.899/29-07-2003 
HOTĂRÂRE privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
V
  6.   H.G. nr.904/14-08-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor suprafețe de teren, proprietate privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Direcția pentru sport a județului Arad
i
  7.   H.G. nr.905/14-08-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea prevederilor contractului privind componenta variabilă a onorariului, încheiat între Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și Credit Suisse First Boston International, în vederea privatizării Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș
i
  8.   H.G. nr.906/14-08-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
i


Duminică, 29 martie 2020, 19:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.