Monitorul Oficial
nr. 407/11 iunie 2003

Publicare
  1.   D. nr.355/06-06-2003 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției dintre România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002
i
  2.   D.C.C. nr.166/06-05-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 din Codul familiei
-
  3.   D.C.C. nr.208/15-05-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
-
  4.   D.C.C. nr.209/15-05-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IV alin. (1) coroborat cu art. I pct. 30 referitor la art. 29 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
-
  5.   H.G. nr.629/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 400/1997 privind aprobarea listei instalațiilor speciale de interes național finanțate de Ministerul Cercetării și Tehnologiei
A
  6.   H.G. nr.630/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a instalațiilor aferente stației 400/220/110 kV Sibiu Sud", județul Sibiu
i
  7.   H.G. nr.631/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism
-
  8.   H.G. nr.632/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și a Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
i
  9.   H.G. nr.633/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind înființarea pe lângă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a unei activități finanțate integral din venituri proprii
-
  10.   H.G. nr.634/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 276/2003 privind achiziția de medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse specifice aferente programelor și subprogramelor de sănătate în anul 2003
-
  11.   H.G. nr.636/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997
-


Duminică, 29 martie 2020, 19:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.