Monitorul Oficial
nr. 389/5 iunie 2003

Rectificare:
  1.   L. nr.623/19-11-2002 
LEGE pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999
V
Publicare
  2.   D. nr.339/29-05-2003 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Comandor
i
  3.   D.C.C. nr.153/17-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare
-
  4.   H.G. nr.607/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
-
  5.   H.G. nr.608/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea efectelor produse de alunecările de teren și a potențialului de risc în zona DN 1A Măneciu-Cheia, județul Prahova
i
  6.   H.G. nr.609/29-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2002 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" București în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
I
  7.   H.G. nr.611/29-05-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru Direcția Generală a Penitenciarelor
i


Vineri, 23 aprilie 2021, 16:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.