Monitorul Oficial
nr. 362/28 mai 2003

Publicare
  1.   L. nr.218/22-05-2003 
LEGE privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar
I
  2.   D. nr.315/21-05-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar
i
  3.   L. nr.219/22-05-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
-
  4.   D. nr.317/21-05-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
i
  5.   L. nr.224/23-05-2003 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
-
  6.   D. nr.322/22-05-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
i
  7.   L. nr.225/23-05-2003 
LEGE privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
i
  8.   D. nr.323/22-05-2003 
DECRET pentru promulgarea Legii privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe
i
  9.   L. nr.231/23-05-2003 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ
-
  10.   D. nr.329/22-05-2003 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ
i
  11.   O.U.G. nr.35/17-05-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
-
  12.   H.G. nr.563/21-05-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune și a art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune
A
  13.   O. nr.249/358/31-03,15-04-2003 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate și salubritate pentru producerea, importul, controlul calității, comercializarea și utilizarea nutrețurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanțelor energetice, substanțelor minerale și a nutrețurilor speciale
A


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.