Monitorul Oficial
nr. 317/12 mai 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.148/16-04-2003 
DECIZIE privind constituționalitatea propunerii legislative de revizuire a Constituției României
-
  2.   H.G. nr.472/18-04-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, județul Satu Mare, în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
i
  3.   H.G. nr.473/18-04-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bacău a unor imobile proprietate publică a statului
i
  4.   H.G. nr.475/18-04-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași a unui imobil proprietate publică a statului
i
  5.   O. nr.142/14-03-2003 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Prescripției tehnice PT R2-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a mecanismelor de ridicat"
-
  6.   O. nr.318/24-04-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 102/2003 privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de producție, greutății minime și a perioadei admise pentru export în anul 2003
-
  7.   O. nr.319/24-04-2003 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Listei cuprinzând deținătorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2003 pentru speciile ovine, păsări, animale de blană, viermi de mătase, albine, pești, taurine, porcine și palmipede, pe rase și linii
V
  8.   O. nr.550/24-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
A
  9.   O. nr.597/21-04-2003 (M.L.P.T.L.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite
A


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.