Monitorul Oficial
nr. 271/18 aprilie 2003

Publicare
  1.   D.C.C. nr.131/03-04-2003 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (3), (5) și (6) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 323/2001, precum și ale art. 16 alin. (1) și (2) și ale art. 17 alin. (1), (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
-
  2.   H.G. nr.425/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Ialomița a unui imobil proprietate publică a statului
i
  3.   H.G. nr.426/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Dâmbovița a unui imobil proprietate publică a statului
i
  4.   H.G. nr.427/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind transferul, fără plată, al unor materiale scoase definitiv din rezerva de mobilizare a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
i
  5.   H.G. nr.429/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Ialomița și în administrarea Consiliului Județean Ialomița
i
  6.   H.G. nr.433/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar de acțiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum și plata contribuției financiare aferente participării în anul 2003 la acest program
V
  7.   H.G. nr.434/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plății unui procent de 50% din contribuția României pe anul 2003 la Agenția Mondială Antidoping
-
  8.   H.G. nr.435/10-04-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea plății contribuției voluntare, în dolari S.U.A., a Guvernului României la Fondul pentru dezvoltarea proiectelor din cadrul Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, pe anul 2003
T
  9.   H.G. nr.436/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice Caraș-Severin în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă Caraș-Severin
i
  10.   H.G. nr.437/10-04-2003 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a finanțelor publice a județului Iași și în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale - Direcția generală de muncă și solidaritate socială Iași a unor imobile proprietate publică a statului
i
  11.   H.G. nr.438/10-04-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit la București la 16 decembrie 2002 și la Zagreb la 19 decembrie 2002 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
-
  12.   O. nr.357/181/14-04,04-04-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 și 6 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
  13.   O. nr.512/15-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și județul Ilfov în cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov
A


Luni, 19 aprilie 2021, 21:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.