Monitorul Oficial
nr. 209/31 martie 2003

Publicare
  1.   H.G. nr.320/20-03-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orașului Corabia și în administrarea Consiliului Local al Orașului Corabia, județul Olt
i
  2.   H.G. nr.323/20-03-2003 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care au luat ființă în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
T
  3.   H.G. nr.324/20-03-2003 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru județul Hunedoara
i
  4.   H.G. nr.326/20-03-2003 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea majorării plafonului valoric al mesei calde zilnice care se acordă personalului minier
-
  5.   H.G. nr.331/20-03-2003 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a județului Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita și, respectiv, din proprietatea publică a județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și încadrarea funcțională a acestor sectoare de drum ca drumuri naționale
-
  6.   H.G. nr.332/20-03-2003 
HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifului de licențiere a Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA pentru anul 2003
I
  7.   H.G. nr.339/27-03-2003 
HOTĂRÂRE privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile de protecție specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
A
  8.   O. nr.8/28-03-2003 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societății Comerciale "Electrocarbon" - S.A. Slatina
i
  9.   O. nr.51/19-03-2003 (B.N.R.)
ORDIN al viceguvernatorului Băncii Naționale a României privind sancționarea Casei de Schimb Valutar "Oscar Exchange Office" - S.R.L.
i


Sâmbătă, 17 aprilie 2021, 23:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.