Monitorul Oficial
nr. 204/28 martie 2003

Publicare
  1.   H.S. nr.6/24-03-2003 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
i
  2.   D. nr.159/24-03-2003 
DECRET pentru acordarea gradului profesional următor unor chestori de poliție, înaintarea în gradul următor a unor generali și acordarea gradului profesional de chestor de poliție unor comisari-șefi de poliție, din Ministerul de Interne
i
  3.   D. nr.164/26-03-2003 
DECRET pentru numirea unui judecător financiar
i
  4.   O.U.G. nr.15/20-03-2003 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
A
  5.   H.G. nr.273/13-03-2003 
HOTĂRÂRE privind înființarea unor filiale, societăți comerciale pentru reparații și servicii, prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
-
  6.   H.G. nr.305/20-03-2003 
HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat și înființarea biroului vamal de control și vămuire la frontieră pentru traficul internațional de călători și de mărfuri pe Aeroportul Iași
-
  7.   H.G. nr.306/20-03-2003 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și vânzarea acestuia de către Ministerul Apărării Naționale
i
  8.   H.G. nr.307/20-03-2003 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea cotei-părți care va fi reținută de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică a statului pe care le are în administrare
-
  9.   H.G. nr.308/20-03-2003 
HOTĂRÂRE privind numirea coordonatorului național și a coordonatorului național executiv ai Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE)
i
  10.   H.G. nr.309/20-03-2003 
HOTĂRÂRE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 105/2002 privind transmiterea Centralei Electrice de Termoficare Arad din domeniul privat al statului și din patrimoniul Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A. în domeniul public al municipiului Arad și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad
T


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.