INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Funcționari guvernamentali străiniFuncționari publiciFundații
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Funcționari publici
abatere, drept de apărare, asistat de apărător, în fața comisiei de disciplină, căi de atac
H.G. nr.1.083/2001
acte și servicii supuse timbrului judiciar, obligații, răspunderi
O.G. nr.32/1995
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înființare, reorganizare și funcționare
L. nr.188/1999
H.G. nr.299/2001
avansare în grad, clase, condiții
H.G. nr.1.084/2001
avere, declarare, control
L. nr.115/1996
condiții de muncă, sănătate și securitatea muncii, comisii paritare, rol, atribuții
L. nr.188/1999
H.G. nr.1.086/2001
cursanți ai Institutului Național al Administrației și ai centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică
O.G. nr.81/2001
debutanți, perioada de stagiu, evaluare, cursuri de pregătire, raport de stagiu
H.G. nr.1.085/2001
evaluare performanțe profesionale individuale, calificative, contestare, metodologie, aprobare
H.G. nr.1.084/2001
examen, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000
fișa postului, model
H.G. nr.1.084/2001
incompatibilitatea de a avea calitatea de membru al unui partid politic, pentru unele categorii stabilite prin lege
Constituția României
membrii comitetului de inițiativă pentru promovarea inițiativei legislative a cetățenilor și persoanele împuternicite de acestea, calități, răspunderi
L. nr.189/1999
personal al instituției Avocatul Poporului, ocupare funcții, condiții, salarizare precum și răspundere disciplinară
L. nr.35/1997
L. nr.154/1998
personal de conducere și de specialitate al Gărzii de Mediu
H.G. nr.1.167/2001
personal silvic, condiții
O.U.G. nr.59/2000
H.G. nr.1.009/2000
personalul CNPADAPS, calitate
H.G. nr.258/2001
personalul Serviciului de Informații Externe, condiții
L. nr.1/1998
prestigiu, asigurare
H.G. nr.667/1991
răspundere civilă, drept de regres al statului, condiții
O.G. nr.94/1999
salarizare, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
sancțiuni disciplinare și răspunderea funcționarilor publici, radieri, condiții
L. nr.188/1999
secretarul general al prefecturii, denumire, condiții
H.G. nr.9/2001
statut, drepturi și îndatoriri
L. nr.188/1999
și persoane încadrate în muncă, perfecționare, formare continuă, condiții
H.G. nr.8/2001
vezi:  Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
vezi:  contract individual de muncă


Marți, 31 martie 2020, 20:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.