INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Financiar, domeniuFinanciar, domeniu, relații internaționaleFinanțare
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Financiar, domeniu, relații internaționale
Banca Europeană de Investiții
Proiect autostrăzi, contract de finanțare, Luxemburg, București, 1999
O.G. nr.8/2000    [ratificare]
Proiect de reabilitare a transportului urban, București, Contract de finanțare, Luxemburg, București, 1999
O.G. nr.19/2000    [ratificare]
Proiect de reînnoire a flotei, TAROM, contract de finanțare, București, Luxemburg, 1999
O.G. nr.7/2000    [ratificare]
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
finanțare Proiect "Managementul conservării biodiversității", Amendamente, Acord, Washington, 1999
O.G. nr.39/2001    [aprobare]
Banca Nordică de Investiții
Acord, București, 1998
O.G. nr.114/1998    [ratificare]
Comisia Europeană
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PE/001, Program pentru managementul deșeurilor din Piatra-Neamț, Memorandum, Bruxelles și București, 2000
L. nr.512/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PE/002, "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea, România", Memorandum, Bruxelles, 2000, București, 2001
O.G. nr.23/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PE/003, "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, România", Memorandum, Bruxelles și București, 2000
O.G. nr.18/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PE/006, "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România", Memorandum, Bruxelles, 2000, București, 2001
O.G. nr.16/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PE/009, "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoi
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PT/001 "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța, România", Memorandum, București, Bruxelles, 2000
L. nr.408/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PT/002 "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN5 București-Giurgiu, România", Memorandum, București, Bruxelles, 2000
L. nr.382/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PT/003 "Construcția și reabilitarea Secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România", Memorandum de finanțare, București și Bruxelles, 2000
L. nr.375/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PT/004, "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta-Turnu Severin a drumului național DN6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", Memorandum, Bruxelles și București, 2001
O.G. nr.21/2001    [ratificare]
Memorandum de finanțare, cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, Program PHARE 2000, RO0002, București, 2000
O.G. nr.48/2001    [ratificare]
Memorandum de finanțare, participarea României la programe comunitare în 2000, "Întreprinderi mici și mijlocii", "Egalitatea șanselor între femei și bărbați", "SAVE II", "Prevenire SIDA și a altor boli contagioase", București, 2000
O.G. nr.47/2001    [ratificare]
Comunitatea Europeană
împrumut, Acord suplimentar și Memorandum, București 1997, Bruxelles 1997
O.G. nr.35/1997    [ratificare]
Program special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, finanțare
L. nr.317/2001    [ratificare]
drepturi financiare reciproce, rezolvare definitivă dintre România și R. Bulgaria, Protocol, București, 2000
L. nr.637/2001    [ratificare]
Elveția, sprijin bugetar de maximum 4 milioane franci elvețieni, ajutor nerambursabil pentru diminuarea arieratelor locale grave la plata cheltuielilor locale cu energia termică, Acord, București, 1999
H.G. nr.1.069/1999    [aprobare]
H.G. nr.1.044/2000    [aprobare]
etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", Memorandum, Bruxelles, 2000, București, 2001
O.G. nr.15/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PA/002, "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin -Lugoj a drumului național DN6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", Memorandum, Bruxelles și București, 2001
O.G. nr.22/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PE/010, "Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și construirea unei stații de epurare a apelor uzate în municipiul Brăila, România", Memorandum, Bruxelles și București, 2001
O.G. nr.17/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/ P/PE/011, "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor uzate în Arad pentru protejarea râului Mureș, România", Memorandum, Bruxelles și București, 2001
O.G. nr.19/2001    [ratificare]
Măsura ISPA nr. 2000/RO/16/P/ PA/001, "Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București, România", Memorandum, Bruxelles și București, 2001
O.G. nr.20/2001    [ratificare]
Program PHARE de colaborare transfrontalieră dintre România și Ungaria -RO0003, Memorandum, București, 2000
O.G. nr.43/2001    [ratificare]
Program RO 9903, Facilități pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a -Pregătirea proiectelor ISPA, Memorandum, București, 1999
O.U.G. nr.157/1999    [ratificare]
Program RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), București, 1999
O.U.G. nr.62/2000    [ratificare]
F. Rusă
reglementare reciprocă, creanțe financiare în ruble transferabile, din Acordul și Protocolul dintre RSR și URSS de colaborare la construirea de structuri în industria gazelor naturale în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984
O.G. nr.6/2000    [ratificare]
schimb de informații, combaterea încălcării legislației fiscale, Convenție, Moscova, 1999
H.G. nr.248/2000    [aprobare]
R. F. Germania
Acord, București, 1998
O.G. nr.31/2000    [ratificare]
decontări, Acord
O.G. nr.45/1995    [aprobare]
R. Finlanda, aranjament financiar G. 24, participare finlandeză, Protocol
H.G. nr.324/1992    [aprobare]
R. Franceză, lupta împotriva delicvenței economice și financiare, Acord, București 1997
L. nr.147/1997    [ratificare]
R. Irak, Acord financiar
H.G. nr.219/1990    [aprobare]
R. Moldova, reglementare, sold nerambursat, , Protocol, București, 1997
H.G. nr.605/1998
R. Turcia, Acord credit, Ankara, 1987
H.G. nr.68/1992
Statele Unite ale Americii
finanțare nerambursabilă, Acord, București, 1997
H.G. nr.591/1998    [aprobare]
finanțare nerambursabilă, S.U.A. (TDA), angajarea serviciilor de consultanță în domeniul privatizării, Acord, București, 2000
H.G. nr.381/2000    [aprobare]
studiu de fezabilitate pentru facilitarea transportului combinat în Portul Constanța, Acord
H.G. nr.253/1997    [aprobare]


Sâmbătă, 06 iunie 2020, 15:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.