INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Explozibili plastici, relații internaționaleExportExport, cooperare, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Export
Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice
H.G. nr.594/1992
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999
atribuțiile Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
H.G. nr.844/1991
atribuțiile MAE
H.G. nr.21/2001
bunuri culturale mobile, certificat de export, condiții
L. nr.182/2000
certificate de export, contingente tarifare de ovine și caprine vii și carne de caprine și ovine, relația UE, anul 2001
L. nr.20/1993    [ratificare]
O.U.G. nr.55/1998    [ratificare]
O. nr.102C/2001   (M.A.E.)
complex și producție cu ciclu lung de fabricație, garanție de stat, surse financiare, condiții
O.G. nr.14/1995
creditare cu dobândă preferențială și a producției
H.G. nr.358/1992
de animale vii, regim
H.G. nr.79/1995
O. nr.26/2001   (M.A.A.P.)
de produse de origine animală și cu alte produse supuse controlului sanitar-veterinar
L. nr.60/1974
O. nr.103/1998   (M.A.A.)
formalități vamale pentru importul și exportul de presă, tipărituri, curent electric și mărfuri transportate prin conducte
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.076/1997   (D.G.V.)
grâu și porumb boabe, primă, acordare, condiții
O.G. nr.31/1999
import
animale și plante din fauna și flora sălbatică, condiții
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)
mărfuri, regim
O.G. nr.59/1994
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.228/1992
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.1.114/2001
O. nr.36 C/1999   (M.I.C.)
mărfuri și operațiuni supuse licențierii
L. nr.133/1994    [ratificare]
O.G. nr.18/1994
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.764/1991
H.G. nr.215/1992
H.G. nr.340/1992
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.148/1993
H.G. nr.276/1995
H.G. nr.267/1997
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)
produse strategice, control
H.G. nr.467/1999
tranzit, aviz sanitar-veterinar, specificație, taxe
L. nr.60/1974
tranzit, avizare sanitar-veterinară, animale, furaje și alte produse
O. nr.70/1998   (M.A.A.)
interzicere, tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații de irigat, achiziționate în baza O. nr. 97/2001
O. nr.1.878/A/11.000/286/2001   (M.F.P., M.A.E., M.A.A.P.)
în contul datoriei externe, licențe
H.G. nr.362/1994
O. nr.36 C/1999   (M.I.C.)
în R. Ungară, a unor produse siderurgice originare din România, sistem de supraveghere, instituire
O. nr.132/1999   (M.I.C.)
încasări în valută
operațiuni cu străinătatea, obligațiile agenților economici
H.G. nr.148/1993
operațiuni valutare, efectuare
H.G. nr.148/1993
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
licențe, prelungire termen de valabilitate a celor ce expiră la 31 dec. 2001, condiții
O. nr.119C/2001   (M.A.E.)
licențe, regim juridic
L. nr.141/1997
H.G. nr.449/1992
H.G. nr.1.114/2001
O. nr.106C/2001   (M.A.E.)
lista mărfurilor neadmise la export în operațiunile legate de produse destinate consumului final prin vânzarea cu amănuntul
H.G. nr.276/1995
mărfuri, control vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
mărfuri, procedură de vămuire la domiciliu, condiții
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.374/2000   (D.G.V.)
măsuri de liberalizare pentru produse agricole
H.G. nr.162/1997
moratoriu de 3 ani pentru exportul de mine antiinfanterie
H.G. nr.748/1997
operațiuni de barter și cliring, probleme financiar-valutare
H.G. nr.819/1991
H.G. nr.555/1992
operațiuni vamale, regim juridic
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)
prima de export la grâu și porumb boabe, acordare, condiții, metodologie
H.G. nr.668/1999
produse, cu plata la vedere sau pe credit
H.G. nr.157/1996
produse strategice
autorizații/permis, produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
regim
O.U.G. nr.158/1999
H.G. nr.594/1992
H.G. nr.467/1999
O. nr.25/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
regim
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.25/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
regim de control, armamente, muniții și produse militare, lista
H.G. nr.844/2001
specii de animale, condiții
H.G. nr.79/1995
O. nr.115/2000   (M.A.A.)
sprijinire
L. nr.30/1999
stimulare în zone defavorizate, condiții
O.U.G. nr.24/1998
stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, măsuri
O.G. nr.14/1995
și import, credite, garantare
O. nr.58(I)/1999   (M.I.C.)
și import mărfuri, regim juridic
H.G. nr.215/1992
temporar, bunuri mobile din patrimoniul cultural național, condiții
O.G. nr.27/1992
O.G. nr.44/2000
H.G. nr.1.221/2000
O. nr.2.033/1999   (M.Cult.)
vămuire mărfuri purtătoare de accize
Decizie nr.85/1999   (D.G.V.)
venituri în valută, cota de impozitare a profitului, stabilire
O.G. nr.70/1994


Luni, 06 aprilie 2020, 03:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.