INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritorialeDomeniu publicDomiciliu
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Domeniu public
Constituția României
al statului, inventariere bunuri
H.G. nr.1.045/2000
al statului sau al unităților administrativ teritoriale, bunuri înregistrate în contabilitate, norme metodologice
H.G. nr.1.031/1999
bunuri, proprietate publică a statului, concesionate Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța
H.G. nr.517/1998
Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, închiriere, concesionare, asociere, bunuri proprietate publică
H.G. nr.519/1998
Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, bunuri, proprietate publică a statului
H.G. nr.520/1998
Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime, concesionare, bunuri proprietate publică a statului, termen
H.G. nr.518/1998
de interes național, spațiu, asigurare, intervenție, calamități, catastrofe
H.G. nr.282/1994
desființare construcții ilegal construite, consecințe
L. nr.50/1991
imobile deținute de unitățile Serviciului de Protecție și Pază și zonele de protecție
L. nr.191/1998
local al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, bunuri, inventariere, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.548/1999
O. nr.2388/1995   (M.F.)
O. nr.90/N/911-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)
O. nr.91/N/912-CP/1997   (M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.)
monumente istorice, protejare
L. nr.422/2001
organizare și exploatare terenuri agricole, condiții
L. nr.213/1998
H.G. nr.517/1999
patrimoniu național, arii naturale protejate, stabilire, regim
O.U.G. nr.236/2000
păduri, proprietate publică
L. nr.26/1996
privat al statului/unităților administrativ teritoriale, terenuri pentru construcție, vânzare, concesionare, închiriere, condiții
L. nr.50/1991
proprietate publică în domeniul transporturilor
O.G. nr.19/1997
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
și privat de interes local, inventariere bunuri, sprijin, acordare
H.G. nr.8/2001
terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea unități de învățământ preuniversitar
L. nr.84/1995


Duminică, 27 septembrie 2020, 07:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.