INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Academia Olimpică RomânăAcademia RomânăAcademia Română de Aviație
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Academia Română
organizare, funcționare, structură
L. nr.752/2001
abilitare închirieri bunuri imobile sau părți disponibile proprietate publică a statului, condiții
H.G. nr.451/2000
acordare indemnizații
membrii
L. nr.2/1992
membrii de onoare români din România, Republica Moldova și Ucraina
L. nr.2/1992
acordarea unor drepturi membrilor pentru activități științifice, condiții
L. nr.59/2000
afiliere la unele organizații internaționale, cotizații, suportare de la buget
L. nr.94/1998
asigurare sume din bugetul Academiei Române pentru servicii funerare și întreținere monumente funerare ale membrilor Academiei Române
L. nr.59/2000
Casa Oamenilor de Știință, reînființare
H.G. nr.347/1990
cărți și reviste științifice editate de Editura Academiei, export, folosire valută
H.G. nr.968/1990
centre de cercetare științifică
H.G. nr.49/1992
H.G. nr.743/1993
cercetare, suplimentare număr posturi
H.G. nr.777/1990
Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare, activitate
L. nr.88/1993
H.G. nr.528/1994
contracte de cercetare științifică, venituri
L. nr.70/1992
Editura Academiei Române, Bibliotecii și Casei Oamenilor de Știință, drept de a obține și folosi mijloace extrabugetare
L. nr.539/2001
organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice
O.U.G. nr.127/2000
personal cu funcții de specialitate din activitatea de cercetare și dezvoltare tehnologică, evaluare performanțe profesionale individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
H.G. nr.316/1999
premii, stabilire
L. nr.752/2001
H.G. nr.769/1992
revista "Academica"
H.G. nr.967/1990
unități de cercetare din subordine
Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate
H.G. nr.1351/1996
Centrul de Chimie Organică București
H.G. nr.208/1990
Centrul de Geodinamică
H.G. nr.364/1990
"Centrul de Statistică Matematică -Gheorghe Mihoc"
H.G. nr.155/1990
Centrul de Științe Sociale din Cluj
H.G. nr.209/1990
Centrul de Științe Spațiale
H.G. nr.211/1990
Colectivele de Geografie de la Cluj și Iași, unități afliliate la Institutul de Geografie
H.G. nr.209/1990
Institute naționale de cercetare dezvoltare, evaluare și acreditare
H.G. nr.135/1996
Institutul Astronomic
H.G. nr.211/1990
"Institutul de Biologie și Patologie Celulară -Nicolae Simionescu"
H.G. nr.401/1990
"Institutul de Calcul din Cluj-Napoca -Tiberiu Popovici"
H.G. nr.403/1990
Institutul de Cercetări Juridice
H.G. nr.209/1990
Institutul de Cercetări Socioumane
H.G. nr.256/1990
Institutul de Cercetări Socioumane din Sibiu
H.G. nr.209/1990
"Institutul de Chimie Fizică -Ilie Murgulescu"
H.G. nr.400/1990
Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni"din Iași
H.G. nr.208/1990
Institutul de Coloranți și Compuși Elementorganici din Timișoara
H.G. nr.497/1990
"Institutul de Etnografie și Folclor -Constantin Brăiloiu"
H.G. nr.210/1990
Institutul de Filologie Română "Al. Ph. Philippide" din Iași
H.G. nr.209/1990
Institutul de Filozofie
H.G. nr.209/1990
"Institutul de Fonetică și Dialectologie -Al. Rosetti"
H.G. nr.210/1990
Institutul de Informatică Teoretică
H.G. nr.501/1990
Institutul de Istorie și Arheologie A.D. Xenopol din Iași
H.G. nr.209/1990
Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj
H.G. nr.209/1990
"Institutul de Lingvistică și Istorie Literară din Cluj-Napoca -Sextil Pușcariu"
H.G. nr.209/1990
Institutul de Matematică din Iași
H.G. nr.498/1990
"Institutul de Matematică -Simion Stoilow"
H.G. nr.255/1990
"Institutul de Psihologie -Mihai Ralea"
H.G. nr.209/1990
Institutul de Sociologie
H.G. nr.209/1990
Institutul de Speologie "Emil Racoviță"
H.G. nr.656/1990
Institutul de Științe Socioumane din Iași
H.G. nr.209/1990
Institutul de Virusologie "Ștefan S. Nicolau"
H.G. nr.349/1990
Institutul Național de Cercetări Economice
H.G. nr.505/1990
Laboratorul de Cercetare și Inginerie Tehnologică în Mecanica Solidelor
H.G. nr.633/1990
Laboratorul de Chimie Anorganică Timișoara
H.G. nr.1260/1990
unități de cercetare
H.G. nr.349/1990
unități de cercetare din domeniul antropologiei
H.G. nr.500/1990
unități de cercetare științifică
H.G. nr.116/1990
H.G. nr.349/1990
H.G. nr.208/1990
H.G. nr.210/1990
H.G. nr.211/1990
H.G. nr.256/1990
H.G. nr.209/1990
unități, filiale și institute de cercetare, funcționare
H.G. nr.966/1990
urmașii membrilor, sprijin material
L. nr.86/1998
vezi:  Bugetul de stat


Joi, 12 decembrie 2019, 18:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.