INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Concentrări economiceConcesionareConcesiune
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Concesionare
acorduri, aprobare, perimetre dezvoltare, exploatare-explorare petrolieră
H.G. nr.288/2000
activitate de exploatare în perimetrul
Coteni, jud. Bacău, licență, aprobare
H.G. nr.875/1999
de ape minerale, licențe, aprobare
H.G. nr.489/1999
"Fetele Târgului -Târgu Ocna", Gura Slănicului, jud. Bacău, "Cacica", jud. Suceava și Ocnele Mari, jud. Vâlcea
H.G. nr.755/1999
Florești-Chiuza, localitatea Nimigea, jud. Bistrița-Năsăud
H.G. nr.486/2001
Furceni, localitatea Cosmești, jud. Galați, licență, aprobare
H.G. nr.459/2001
Ghioroc jud. Arad, Jupânești, Gladna Română, Făget -Dealul la Scaune, Șanivița -Lucăreț și Botești, jud. Timiș, licență, aprobare
H.G. nr.876/1999
Iglicioara I (Dealul Iglicioara), jud. Tulcea, licență, aprobare, condiții
H.G. nr.916/1999
Marca, localitatea Marca, jud. Sălaj, licențe, aprobare
L. nr.61/1998
H.G. nr.458/2001
"Mănăila Sud", jud. Suceava, licență, aprobare
H.G. nr.874/1999
activități de exploatare miniere, durata, condiții
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.639/1998
O. nr.139/1999   (A.N.R.M.)
O. nr.385/2000   (A.N.R.M.)
activități de exploatare miniere, licența, aprobare
L. nr.61/1998
H.G. nr.873/1999
H.G. nr.73/2000
O. nr.165/2000   (A.N.R.M.)
activități de pilotaj pe Dunărea Maritimă, de la Bara Sulina la Brăila, și în porturile situate pe Dunărea Maritimă, aprobare
H.G. nr.909/1995
activități miniere de exploatare, concurs
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.639/1998
O. nr.118/2001   (A.N.R.M.)
activități miniere de exploatare, concurs public, oferte în anul 2001
O. nr.34/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.35/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.51/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.74/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.76/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.89/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.125/2001   (A.N.R.M.)
activități miniere de exploatare, Dealul Blidarului-Zărnești, localitatea Zărnești, jud. Brașov, licență, aprobare
H.G. nr.402/2001
activități miniere de exploatare prin negociere directă, runda 22-3/2001
L. nr.61/1998
O. nr.160/2001   (A.N.R.M.)
activități miniere de exploatare (zăcăminte) prin negociere directă
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999
O. nr.23/2001   (A.N.R.M.)
activități miniere de explorare pentru perimetrul Băița-Crăciunești, jud. Hunedoara
O. nr.148/1999   (A.N.R.M.)
activități miniere pentru perimetrul Calafindești, com. Calafindești, jud. Suceava
H.G. nr.359/2001
activități sanitar-veterinare publice de interes național și a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, condiții
L. nr.219/1998
H.G. nr.446/1999
bunuri
administrare regii autonome care se reorganizează
O.U.G. nr.30/1997
aparținând domeniului public al statului, Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare " -S.A., condiții
O.U.G. nr.23/2000
aparținând domeniului public sau privat al statului din domeniul agricol, condiții
L. nr.219/1998
L. nr.268/2001
aparținând domeniului public sau privat, ale consiliului local
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.215/2001
proprietate publică a statului a falezei și plajei mării
L. nr.107/1996
H.G. nr.711/1999
calitate de membru în Asociația utilizatorilor de apă pentru irigații, condiții
O.U.G. nr.147/1999
concurs public de reofertare
O. nr.320/2000   (A.N.R.M.)
O. nr.23/2001   (A.N.R.M.)
contract de concesiune, regim juridic
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999
exploatare perimetrul, licență, aprobare
"Băița Nord" jud. Maramureș
O. nr.171/1999   (A.N.R.M.)
"Beiuș", jud. Bihor
O. nr.176/1999   (A.N.R.M.)
"Buziaș Nord-Vest " jud. Timiș
O. nr.181/1999   (A.N.R.M.)
"Dealul Viilor -Dealul Poaiana Mare ", jud. Arad
O. nr.178/1999   (A.N.R.M.)
"Izvorul Pârâul Rece" jud. Brașov
O. nr.172/1999   (A.N.R.M.)
"Lupșa" jud. Brașov
O. nr.174/1999   (A.N.R.M.)
"Oravița", jud. Caraș-Severin
O. nr.179/1999   (A.N.R.M.)
"Padeș" jud. Alba
O. nr.168/1999   (A.N.R.M.)
"Pietroasa-Dealu Iancului" jud. Cluj
O. nr.173/1999   (A.N.R.M.)
"Racșa Sud-Est" jud. Maramureș
O. nr.169/1999   (A.N.R.M.)
"Scropoasa " jud. Dâmbovița
O. nr.180/1999   (A.N.R.M.)
"Starchiojd", jud. Prahova și jud. Buzău
O. nr.177/1999   (A.N.R.M.)
"Turulung" jud. Satu Mare
O. nr.175/1999   (A.N.R.M.)
"Vârful Custurilor" jud. Bihor
O. nr.170/1999   (A.N.R.M.)
infrastructură feroviară publică, termen, condiții
H.G. nr.581/1998
în domeniul energetic, licitație publică, condiții, criterii
O.U.G. nr.63/1998
licență
activități de exploatare pentru perimetrele
Arnota, Bistrița din localitatea Costești, jud. Vâlcea, Ungurelașu Polovraci din localitatea Polovraci, jud. Gorj, Vasilatu Brezoi din loc. Brezoi jud. Vâlcea, Cataracte-Voineasa din loc. Voineasa jud. Vâlcea și Govora Sat din loc. Mihăiești, jud. Vâlcea
H.G. nr.652/2000
Dealul Ilicioara -Turcoaia, Tulcea
H.G. nr.577/2000
Lipova, Zizin, Buziaș II, Sâncrăieni, Certeze, Biborțeni, Stănceni, Sacoșu Mare, Borșa Vinișorului, Toșorog, Jigodin, Malnaș-Băi și Vața de Jos, aprobare
H.G. nr.1.020/1999
Oradea, Borș, Săcueni și Marghita jud. Brașov, aprobare
H.G. nr.1.022/1999
Valea Sâmbătă, Sibiu
H.G. nr.576/2000
lista perimetrelor concesionabile pentru operațiuni petroliere
O. nr.6/1997   (A.N.R.M.)
perimetre de exploatare miniere ce intră sub incidența O.G. nr. 51/1997
O. nr.76/1998   (A.N.R.M.)
perimetre de exploatare, oferta publică
O. nr.142/1998   (A.N.R.M.)
perimetre pentru exploatare resurse minerale, obligații
L. nr.61/1998
H.G. nr.639/1998
sau închiriere, bunuri proprietate publică, condiții
L. nr.213/1998
sector energie electrică și termică, autorizație provizorie, acordare, condiții
L. nr.213/1998
L. nr.219/1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
sector gaze naturale, condiții
O.G. nr.60/2000
Serviciu Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare, condiții
O.G. nr.17/1999
serviciului public portuar de pilotaj în porturile maritime românești
L. nr.219/1998
O.G. nr.22/1999
H.G. nr.216/1999
H.G. nr.167/2000
suprafețe de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea societăților comerciale cu capital de stat, durată
H.G. nr.1.010/1999
și subconcesionare bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ teritoriale incluse în amplasamentul parcului industrial, derogare de la L. nr. 219/1998, condiții
O.G. nr.65/2001
terenuri
ale unităților administrativ-teritoriale, construire locuințe în zone cu această destinație, condiții
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
din administrarea unor societăți comerciale care se privatizează, redevențe
O.U.G. nr.88/1997
din domeniul privat al statului
L. nr.18/1991
pentru construcții, regimul celor care aparțin domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale
L. nr.50/1991
proprietate de stat, autorizarea Primăriei Municipiului București
H.G. nr.82/1991
proprietate publică a Regiei Naționale a Pădurilor, condiții
L. nr.219/1998
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)
și construcții în zone libere, licitație publică
L. nr.84/1992
H.G. nr.682/1994
transfer, interdicție, degrevare de sarcini, încetare, renunțare la concesiuni în domeniul energetic, condiții
O.U.G. nr.63/1998
tronsoane de căi ferate și autostrăzi, licitații
H.G. nr.905/1995
H.G. nr.566/1997
zăcăminte oferite prin negociere directă
L. nr.61/1998
L. nr.219/1998
H.G. nr.216/1999
O. nr.384/2000   (A.N.R.M.)


Marți, 16 august 2022, 10:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.