INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
ValutăVamăVamă, activitate, cooperare internațională privind asistența reciprocă în domeniul vamal
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Vamă
antrepozit vamal
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.403/1998   (D.G.V.)
Decizie nr.270/1999   (D.G.V.)
aprobarea valorilor în vamă
O. nr.687/2001   (M.F.P.)
Biroul vamal București-Poștă, abilitare operațiuni de vămuire a bunurilor, condiții
Decizie nr.1.641/1999   (D.G.V.)
birouri cu activitate în aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul României
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)
birouri vamale, competență
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
bunuri importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid de către persoanele juridice, vămuire, condiții
O.U.G. nr.88/1999
carantină fitosanitară, semințe și material săditor
L. nr.75/1995
O.G. nr.4/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)
circulația sacilor și trimiterilor poștale externe între birourile vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.374/1999   (D.G.V.)
cod vamal
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.120/1993
H.G. nr.1.114/2001
codul vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
comision pentru
servicii vamale
H.G. nr.387/1992
sume în lei și în valută, instituire
H.G. nr.554/1991
comisionari în vamă, autorizare, retragere, condiții
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.075/1997   (D.G.V.)
Decizie nr.2.640/2000   (D.G.V.)
control
comercializare mărfuri în regim de duty-free
O.U.G. nr.208/1999
O. nr.54/2000   (M.F.)
fitosanitar, efectuare, condiții
L. nr.5/1982
O.G. nr.4/1995
O. nr.80/2000   (M.A.A.)
împotriva traficului ilicit de droguri, măsuri
H.G. nr.1.359/2000
obligatoriu al valorii pentru unele produse din import
H.G. nr.940/1997
operațiuni de import/export plante și animale sălbatice, exercitare
O.U.G. nr.236/2000
valoare, mărfuri importate, procedură
H.G. nr.788/2001
H.G. nr.1.114/2001
culegeri de avize de clasificare, aplicare de la 1 ian. 2002
L. nr.98/1996    [aderare]
H.G. nr.1.114/2001
custodie, bunuri ridicate în vederea confiscării
H.G. nr.1.114/2001
datorii vamale, căi administrative de atac, contestații, proceduri de soluționare
O.U.G. nr.13/2001
O.G. nr.2/2001
O. nr.2.186/2001   (M.F.P.)
declarația vamală
cadru metodologic de aplicare a mecanismelor de prelucrare rapidă în procedura informatică simplificată
Decizie nr.2.640/2000   (D.G.V.)
combustibili aprovizionare aeronave
Decizie nr.403/1998   (D.G.V.)
de export și import, activitate de prelucrare și raportare statistică în sistem informativ
H.G. nr.529/1999
în detaliu, Norme tehnice de completare
Decizie nr.946/1997   (D.G.V.)
denumire și clasificare mărfuri pentru tariful vamal intern, pe anul 2001
H.G. nr.1.230/2000
Direcția Generală a Vămilor, funcții și condiții de ocupare a posturilor
O.G. nr.16/1998
diurnă personal, activități specifice în punctele de frontieră, criterii, condiții
H.G. nr.1350/1996
drepturi de proprietate intelectuală, vămuire, condiții
L. nr.202/2000
H.G. nr.301/2001
experți vamali, agreare
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.075/1997   (D.G.V.)
fond de stimulare personal vamal, constituire, utilizare
H.G. nr.507/1998
formalități
control, supraveghere mărfuri care se introduc sau se scot din porturi libere
presă și tipărituri, curent electric și mărfuri transportate prin conducte
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.076/1997   (D.G.V.)
procedura simplificată pentru combustibilii cu care sunt aprovizionate aeronavele
Decizie nr.403/1998   (D.G.V.)
simplificare pentru importul, exportul și tranzitul de energie electrică
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1.838/1999   (D.G.V.)
import-export produse care poartă mărci sau indicații geografice, competență
L. nr.84/1998
investiții directe, facilități vamale, condiții
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.94/1998
la export, mărfuri purtătoare de accize
Decizie nr.85/1999   (D.G.V.)
liberul de vamă, acordare
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.1.114/2001
lista
de valori unice de produse și grupe de produse, aprobare
O. nr.2.523/1998   (M.F.)
produselor exceptate de la plata comisionului pentru prestarea serviciilor vamale
L. nr.8/1994
produselor provenite din import pentru care sunt stabilite valori de comparație în scopul determinării garanției vamale
H.G. nr.864/1995
mărfuri importate, determinare valoare în vamă, tratament, dobânzi
Decizie nr.367/1998   (D.G.V.)
norme tehnice de aplicare a Convenției vamale, transport internațional al mărfurilor sub acoperire carnete TIR
Decizie nr.460/1999   (D.G.V.)
operațiuni de export, mărfuri, procedura de vămuire la domiciliu, condiții
H.G. nr.1.114/2001
organizare
Direcția Generală a Vămilor
H.G. nr.170/2001
subordonare
H.G. nr.18/2001
pierderi recuperabile sau irecuperabile în urma derulării regimului de perfecționare activă
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.287/2000   (D.G.V.)
posturi libere, regim vamal, condiții
O.G. nr.131/2000
prestații vamale, instituire taxe
O.G. nr.17/1998
produse exceptate temporar de la plata taxelor vamale de import
H.G. nr.1.075/1999
produse strategice, condiții
O.U.G. nr.158/1999
Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului Armonizat, aplicare
regim de tranzit vamal, aplicare, condiții
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.2.397/2000   (D.G.V.)
Decizie nr.1.494/2001   (D.G.V.)
regim în zone libere
regim vamal
aplicabil persoanelor fizice
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
bunuri importate, tranzacții leasing
O.G. nr.51/1997
lucrări de artă plastică
H.G. nr.647/1991
muniții, trofee de vânat, vânat
H.G. nr.736/1991
regimuri vamale suspensive
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
registru simplificat de evidență pentru bunurile transportate în sistemul de expediție expres, import/export
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
L. nr.202/2000
restituire taxe vamale, zone defavorizate
O.G. nr.70/1994
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001
schimb valutar, călătorii în străinătate, stabilire periodică de către BNR
O.G. nr.65/1997
scutirea de la obligația garantării datoriei vamale, condiții
O. nr.977/2000   (M.F.)
scutiri de taxă pentru instalații, echipamente, utilaje, în port S.U.A. pentru Institutul Pasteur -S.A.
O. nr.1.337/200/2001   (M.F.P., M.A.A.P.)
statutul personalului vamal
O.G. nr.16/1998
suporturi informatice pentru echipamente de tratare a datelor, evaluare
Decizie nr.368/1998   (D.G.V.)
supraveghere, control ulterior, realizare norme tehnice
H.G. nr.1.114/2001
suspendarea plății TVA la organele vamale pentru bunuri din import, condiții
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.566/2000   (M.F.)
taxe, scutiri
bunuri achiziționate în cadrul proiectului "Geothermie Călimănești "
O.U.G. nr.82/2001
bunuri mobile ale forței statelor participante la Parteneriatul pentru Pace
L. nr.23/1996    [ratificare]
pentru echipamente pentru protecția mediului, condiții
H.G. nr.373/2001
pentru instalații, echipamente, utilaje, părți componente ale acestora know-how, importate de
pentru plata drepturi de import și comision vamal, bunuri pentru Complexul Sportiv Dinamo, București
O.U.G. nr.114/2001
restituiri, sume încasate, persoane juridice din zone defavorizate, condiții
O.U.G. nr.24/1998
S.C. "Combinatul Siderurgic Reșița " -S.A.
O. nr.317/18/2001   (M.F.P., M.I.R.)
S.C. "Petrotub " -S.A. Roman
O. nr.341/20/2001   (M.F.P., M.I.R.)
S.C. "Termoelectrica " S.A., condiții
O. nr.316/48/2001   (M.F.P., M.I.R.)
O. nr.342/47/2001   (M.F.P., M.I.R.)
O. nr.362/49/2001   (M.F.P., M.I.R.)
taxe vamale pentru autoturisme, condiții
H.G. nr.1.114/2001
trafic internațional, transport colete "ușă în ușă"
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.1077/1997   (D.G.V.)
unitate, deschidere pentru traficul internațional de călători și mărfuri pe Aeroportul Târgu Mureș
H.G. nr.520/1999
vămuirea unor categorii de mărfuri
vezi:  Taxe vamale


Marți, 31 martie 2020, 10:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.