INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
ValoriValori mobiliareValută
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Valori mobiliare
acțiuni
în formă dematerializată, emitere, Instrucțiuni nr. 2/1996
O. nr.2/1996   (C.N.V.M.)
transferul dreptului de proprietate, măsuri de protecție socială
O.G. nr.48/1997
agenți de valori mobiliare, autorizare
H.G. nr.788/1993
O. nr.3/1998   (C.N.V.M.)
atribuții, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
L. nr.52/1994
autorizarea și funcționarea societăților de compensare, decontare și depozitare, Regulament nr. 12/1996
O. nr.23/1996   (C.N.V.M.)
autorizație de funcționare, suspendare
O. nr.6/1997
autorizații distruse, pierdute sau furate, eliberare de duplicate, Instrucțiuni nr. 10/1997
O. nr.22/1997   (C.N.V.M.)
Bursa de Valori, București, regulamente
Decizie nr.D/111/1995   (C.N.V.M.)
Decizie nr.D/115/1995   (C.N.V.M.)
calificarea unor titluri de credit ca valori mobiliare, condiții
L. nr.52/1994
O. nr.10/1999   (C.N.V.M.)
cenzor extern independent, atestare
O. nr.32/1995   (C.N.V.M.)
O. nr.49/1995   (C.N.V.M.)
O. nr.6/1996   (C.N.V.M.)
O. nr.31/1996   (C.N.V.M.)
C.N.V.M., autorizare bănci, completarea obiectului de activitate, operațiuni de compensare/decontare și păstrare valori mobiliare
O. nr.26/1996   (C.N.V.M.)
codul de etică și conduită a membrilor și personalului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
O. nr.58/1995   (C.N.V.M.)
coduri pentru conturile investitorilor, persoane fizice/juridice, alocare
L. nr.52/1994
O. nr.15/1999   (C.N.V.M.)
comisarul general al Bursei de valori, statut, Regulament nr. 1/1996
O. nr.4/1996   (C.N.V.M.)
controlul respectării dispozițiilor legale, Regulament nr. 11/1997
L. nr.52/1994
O.G. nr.24/1993
O. nr.21/1997   (C.N.V.M.)
decontarea tranzacțiilor efectuate pe piețele reglementate, pentru acțiuni și obligațiuni, obligațiile BVM, RASDAQ și SNCD, nerespectare, sancțiuni
L. nr.52/1994
O. nr.8/2000   (C.N.V.M.)
emitenți de valori mobiliare, informare periodică și continuă, Regulament nr. 2/1996
O. nr.9/1996   (C.N.V.M.)
emitenți și alte persoane juridice autorizate, evidență, Instrucțiuni nr. 13/1996
O. nr.32/1996   (C.N.V.M.)
evitare conflicte de interese, pentru fondurile deschise de investiții și societățile de investiții
O. nr.14/1997   (C.N.V.M.)
fonduri deschise de investiții
calculul valorii activelor nete, Instrucțiuni nr. 6/1996
O. nr.8/1996   (C.N.V.M.)
lichidare, Regulament nr. 6/1996
O. nr.17/1996   (C.N.V.M.)
procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizare și lichidare, Regulament nr. 5/1996
O. nr.16/1996   (C.N.V.M.)
societăți de administrare și societăți de depozitare, constituire și funcționare, Regulament nr. 9/1996
O. nr.20/1996   (C.N.V.M.)
transformare în fonduri cu capital de risc, Regulament nr. 5/1999
O. nr.8/1999   (C.N.V.M.)
intermedieri
agenți de compensare și depozitare
L. nr.52/1994
O.G. nr.18/1993
H.G. nr.936/1994
autorizare, exercitare, Regulament nr. 3/1998
O. nr.3/1998   (C.N.V.M.)
organizarea unor instituții
O.G. nr.18/1993
societăți comerciale pentru intermediere, procedură, plasament
H.G. nr.788/1993
O. nr.3/1998   (C.N.V.M.)
în zone libere, operațiuni financiare
L. nr.84/1992
liste clienți, raportare la societăți de registru independent, Instrucțiuni nr. 11/1997
O. nr.23/1997   (C.N.V.M.)
material publicitar, promovare titluri de participare la fonduri deschise de investiții, Instrucțiuni nr. 7/1995
O. nr.72/1995   (C.N.V.M.)
oferta publică
de cumpărare, Regulament nr. 16/1996
O. nr.33/1996   (C.N.V.M.)
de vânzare, Regulament nr. 6/1995
O. nr.3/1996   (C.N.V.M.)
licitații
H.G. nr.788/1993
O. nr.3/1996   (C.N.V.M.)
O. nr.9/1996   (C.N.V.M.)
ordin de vânzare, reguli de acceptare și executare, Instrucțiuni nr. 2/1999
L. nr.52/1994
O. nr.2/1999   (C.N.V.M.)
organisme de autoreglementare
autorizare și funcționare, Regulament nr. 7/1996
O. nr.18/1996   (C.N.V.M.)
pentru piețele de valori mobiliare -O.A.R., organizare și funcționare
L. nr.52/1994
O. nr.1/2001   (C.N.V.M.)
organizare, Regulament nr. 8/2001
O. nr.16/2001   (C.N.V.M.)
persoane fizice/juridice, acte de comerț internațional, repatriere valută, termene
O.G. nr.18/1994
piața bursieră, RASDAQ, Instrucțiuni nr. 1/1999
O. nr.1/1999   (C.N.V.M.)
piața de valori mobiliare necotate
Decizie nr.540/1999   (C.N.V.M.)
plasament privat, Regulament nr. 15/1996
O. nr.30/1996   (C.N.V.M.)
portofoliu, administrare prudentă, transparența politicii de investiții a societăților de investiții, Instrucțiuni nr. 7/1996
O. nr.12/1996   (C.N.V.M.)
program de ofertă publică, raportare rezultate, Instrucțiuni nr. 5/1995
O. nr.69/1995   (C.N.V.M.)
Program de privatizare în masă, autorizare temporară, vânzare acțiuni dobândite, Regulament nr. 4/1998
O. nr.7/1998   (C.N.V.M.)
prospect de ofertă publică
H.G. nr.788/1993
publicitatea fondurilor de investiții, Instrucțiuni nr. 1/1996
O. nr.1/1996   (C.N.V.M.)
realizate de cetățeni români prin instituții de impresariat artistic, obligații
H.G. nr.342/1990
regim juridic
L. nr.52/1994
registru independent autorizat, funcționare,
O. nr.24/1996   (C.N.V.M.)
Registrul Român al Acționarilor, autorizare în formă juridică de societate comercială pe acțiuni
Decizie nr.1185/1996   (C.N.V.M.)
românești și străine, definire
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
salarii tarifare, valută, personal trimis în misiune permanentă în străinătate
H.G. nr.837/1995
servicii prestate în străinătate de misiunile diplomatice și oficii consulare ale României, taxe în dolari
O.G. nr.24/1992
O.G. nr.33/1996
Societatea Națională de Compensare, Decontare și Depozitare pentru Valori Mobiliare, autorizare, Regulament nr. 8/1996
O. nr.19/1996   (C.N.V.M.)
societăți comerciale de valori mobiliare, denumire
O. nr.1/1995   (C.N.V.M.)
societăți comerciale deschise, adunări generale ale deținătorilor de valori mobiliare, Instrucțiuni nr. 8/1996
O. nr.14/1996   (C.N.V.M.)
societăți comerciale deschise, fuzionare cu Societatea Națională a Petrolului "Petrom" -S.A. București
O. nr.22/1997
societăți comerciale emitente de valori mobiliare și persoane juridice autorizate
obligativitatea raportării activității, Instrucțiuni nr. 5/1996
O. nr.7/1996   (C.N.V.M.)
verificarea situațiilor financiare, Instrucțiuni nr. 4/2000
O. nr.10/2000   (C.N.V.M.)
societăți de intermediere, autorizare, organizare, funcționare
H.G. nr.788/1993
societăți de registru independent, preluare registre acționari, Instrucțiuni nr. 9/1996
O. nr.25/1996   (C.N.V.M.)
societăți de registru independent privat, criterii de înregistrare, Regulament nr. 9/1997
O. nr.16/1997   (C.N.V.M.)
tarife, servicii aeroportuare
H.G. nr.38/1997
taxe asupra tranzacțiilor, virare la bugetul de stat
terți, compensare, depozitare și decontare, desfășurare activități, Regulament nr. 14/1996
O. nr.26/1996   (C.N.V.M.)
transformarea fondurilor deschise de investiții în societăți de investiții, Regulament nr. 10/1997
O. nr.20/1997   (C.N.V.M.)
tranzacții
cu valori mobiliare efectuate pe piețele reglementate, decontare, Regulament nr. 5/2000
O. nr.8/2000   (C.N.V.M.)
nebursiere cu valori mobiliare
O.G. nr.18/1993
venituri, impozitare, condiții
O.G. nr.7/2001


Vineri, 03 aprilie 2020, 23:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.