INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Tehnică militarăTehnică, tehnologieTehnică, tehnologie, industrie, colaborare științifică și tehnico-științifică, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Tehnică, tehnologie
Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic -Politehnica (AMCSIT -Politehnica), înființare, atribuții, subordonare
H.G. nr.983/1999
H.G. nr.23/2001
Consiliul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare, reorganizare, atribuții
H.G. nr.862/2001
finanțare, derogare de la unele prevederi ale L. nr. 72/1996
O.G. nr.59/1997
generatoare de riscuri, lista categoriilor de construcții și instalații industriale
O. nr.1.587/1997   (M.I.C.)
inginerie tehnologică aferentă suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară, finanțare, condiții
O.U.G. nr.144/1999
rezultatele cercetării-dezvoltării, finanțate din fonduri publice, aplicare, stimulare agenți economici
H.G. nr.297/1995
tehnologia informației, Lista României de concesii tarifare
L. nr.217/1997
transfer, regulament
O. nr.34/1997   (C.C.)


Miercuri, 24 februarie 2021, 20:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.