INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Taxe și cheltuieli arbitraleTaxe vamaleTaximetrie
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Taxe vamale
achiziționare bunuri în sistem leasing
O.G. nr.51/1997
aplicabile importurilor de carne de porc și de pasăre și preparatelor din carne de porc și de pasăre
H.G. nr.479/1999
aplicare în sistem de tranzit comun pe teritoriul României
L. nr.20/1993    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
Decizie nr.216/2000   (D.G.V.)
băuturi alcoolice, vinuri importate din Ungaria
H.G. nr.338/2001
bunuri provenite din import, control vamal obligatoriu
H.G. nr.940/1997
exceptare de plată și de la garantare și comision vamal, importuri, condiții
O.G. nr.14/1995
exceptare pentru produse, materii prime și materiale importate pentru noile pașapoarte
H.G. nr.921/2001
exceptări, reduceri pentru
bunuri și servicii achiziționate din credit extern, informatizare, sistem de gestionare a finanțelor publice
O.U.G. nr.52/1997
cantitatea de 500.000 t porumb din import, destinat furajării animalelor
H.G. nr.1.007/2000
import produse, exceptări temporare de la plată
H.G. nr.1.075/1999
materii prime, mașini, instalații, echipamente industriale, know-how import de către întreprinderi mici și mijlocii cu capital privat
L. nr.133/1999
tehnică de calcul destinată învățământului
H.G. nr.715/1991
unele bunuri
H.G. nr.173/1991
import, tehnologia informației, lista de concesii tarifare
L. nr.217/1997
importuri, investiții în zone defavorizate
H.G. nr.992/1998
H.G. nr.993/1998
H.G. nr.991/1998
mărfuri importate și comercializate în regim duty-free
O.U.G. nr.208/1999
pentru anumite produse agricole originare din UE, aplicare în România, modificări
O.U.G. nr.124/2000
prestații vamale
O.G. nr.17/1998
reducere temporară până la 31 dec. 2001, la importul de carne de porc
H.G. nr.838/2001
reduceri la unele produse din import
H.G. nr.439/2001
regim, Codul vamal al României
L. nr.141/1997
O.G. nr.26/1993
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.120/1993
H.G. nr.1.114/2001
scutiri
bunuri achiziționate în cadrul proiectului "Geothermie Călimănești "
O.U.G. nr.82/2001
bunuri importate
bunuri mobile ale Forței statelor participante la Parteneriatul pentru Pace, condiții
L. nr.23/1996    [ratificare]
Centrala Hidroelectrică Porțile de Fier 1
O.U.G. nr.247/2000
condiții
O.U.G. nr.73/2001
H.G. nr.1.080/2000
de companii de navigație maritimă, regim special pentru activitatea de transport maritim internațional, condiții
O.G. nr.116/1998
H.G. nr.302/1999
O. nr.638/1999   (M.F.)
de la plată pentru produse și servicii, cămine atelier, condiții
H.G. nr.109/1999
O. nr.46/1999   (S.S.H.)
echipamente pentru protecția mediului, condiții
H.G. nr.373/2001
importul echipamentelor sportive și a materialelor, instalațiilor, aparaturii sportive, condiții
L. nr.69/2000
importuri necesare
instalații, echipamente, utilaje și părțile acestora, know-how, achiziționate din import de
investiții directe, condiții
O.U.G. nr.92/1997
H.G. nr.94/1998
investiții necesare activităților din parcurile industriale
O.G. nr.65/2001
în zone defavorizate, condiții
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001
O. nr.396/3.267/2.182/2001   (M.A.A.P., M.D.P., M.F.P.)
întreprinderi mici și mijlocii, condiții
L. nr.133/2001
la echipamente pentru protecția mediului, condiții
O.G. nr.26/1993
H.G. nr.922/2001
materiale, echipamente și instalații sportive, participare sportivi români la Jocurile Olimpice
O.G. nr.85/1999
motociclete, motorete/autoturisme, introducere în țară, la alegere de către persoane cu handicap, condiții
O.U.G. nr.102/1999
participarea României în Programul-cadru V și Programul-cadru V Euratom și pentru servicii
O.G. nr.117/1999
pentru
pentru utilaje tehnologice, instalații, echipamente, aparate de măsură și control, automatizări și produse software din import
O. nr.228/1.437/2001   (M.D.P., M.F.P.)
produse
H.G. nr.374/2001
proiect Colțea, aprobat prin H.G. nr. 850/1999, condiții
O.U.G. nr.254/2000
S.C. "Combinatul Siderurgic Reșița " -S.A.
O. nr.317/18/2001   (M.F.P., M.I.R.)
S.C. Combinatul Siderurgic "Sidex "-S.A. Galați, condiții
O.U.G. nr.119/2001
H.G. nr.1.100/2001
S.C. "Petrotub "-S.A. Roman
O. nr.341/20/2001   (M.F.P., M.I.R.)
S.C. "Sidermet " S.A. Călan
O. nr.156/3/2001   (M.F.P., M.I.R.)
S.C. "Termoelectrica " S.A., condiții
O. nr.316/48/2001   (M.F.P., M.I.R.)
O. nr.342/47/2001   (M.F.P., M.I.R.)
O. nr.362/49/2001   (M.F.P., M.I.R.)
Sucursalei "Romag-Prod " din cadrul R.A. pentru Activități Nucleare
O.G. nr.55/2001
temporară pentru gaze naturale provenite din import
O.U.G. nr.63/2001
unităților protejate socio-economic, condiții
O.U.G. nr.102/1999
speciale, formalități vamale
H.G. nr.641/1992
și suprataxă vamală
de import pentru bunurile importate, pentru ajutorul nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei
O.U.G. nr.213/2000
scutire temporară de la plată, condiții
H.G. nr.1369/1996    [aprobare]
scutiri, condiții
O.U.G. nr.195/2000
O. nr.1.671/412/2000   (M.F., M.I.C.)
O. nr.1.672/413/2000   (M.F., M.I.C.)
O. nr.1.281/46/2001   (M.F.P., M.I.R.)
O. nr.1.350/217/2001   (M.F.P., M.I.R.)
și tarife din domeniul vamal, cuvenite bugetului de stat, condiții
O.G. nr.26/1993
vezi:  Zone defavorizate


Miercuri, 24 februarie 2021, 20:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.