INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Achiziții guvernamentaleAchiziții publiceAchiziționare
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Achiziții publice
regim juridic
O.G. nr.19/1995
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
O. nr.184/2001   (M.F.P.)
O. nr.784/34/N/1998   (M.F., M.L.P.A.T.)
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
comenzi, tipărire formulare tipizate din domeniul financiar și al timbrelor fiscale
H.G. nr.581/1997
Comitetul interdepartamental pentru importuri de bunuri vitale necesare economiei naționale, organizare de licitații
H.G. nr.211/1993
O. nr.35/1993   (M.C., M.F.)
contract, încheiere, condiții
O.U.G. nr.60/2001
contracte, proceduri de atribuire pentru produse, servicii, lucrări prin intermediul burselor de mărfuri
O.G. nr.69/1997
O. nr.12/2001   (C.N.V.M.)
de bunuri de către instituții publice, acordare de avansuri
H.G. nr.85/1997
de servicii, documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
derogare de la O.G. nr. 23/1993, condiții
L. nr.133/1999
gaze naturale, contract -cadru
Decizie nr.186/2001   (A.N.R.G.N.)
interne/externe
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
ofertă, documentație standard pentru
contractul de achiziție publică de lucrări
O.U.G. nr.60/2001
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
produse
O.U.G. nr.60/2001
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
procedură de licitație, utilizare credite externe, garantare de stat în lucrările de infrastructură
O.G. nr.18/1999
proceduri pentru produse și servicii pentru apărarea națională, ordinea publică, siguranța și securitatea națională și lista aferentă, aprobare
H.G. nr.461/2001
H.G. nr.1.186/2001
proprietate publică, licitații, condiții
L. nr.213/1998
transparență și publicitate în Partea a VI-a -Achiziții Publice, condiții, reguli, modele
O.U.G. nr.60/2001
valorificare bunuri scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice
O.U.G. nr.60/2001


Duminică, 27 septembrie 2020, 07:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.