INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Apărare naționalăApeApe de adaos
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Ape
activități economice, lucrări de gospodărie comunală, instalații hidrologice, meteorologice, amenajări piscicole, concesionare, condiții
L. nr.219/1998
alimentare cu apă, canalizare 10 orașe, împrumut BERD
O.G. nr.37/1997    [ratificare]
alimentare cu apă sate, program
H.G. nr.577/1997
amenzi contravenționale, actualizare limită prevăzută în L. nr. 107/1996
H.G. nr.948/1999
aprovizionare localități, igienă
O. nr.536/1997   (M.S.)
atribuțiile Ministerului Apelor și Protecției Mediului
H.G. nr.17/2001
avize și autorizații de gospodărire
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
cadastru
L. nr.7/1996
L. nr.107/1996
categorii de lucrări și activități pe ape sau în legătură cu acestea, procedură de notificare, instituire
L. nr.107/1996
O. nr.811/1999   (M.A.P.P.M.)
comitete de bazin, organizare, funcționare
H.G. nr.1.212/2000
Compania Națională "Apele Române" -S.A., înființare
H.G. nr.981/1998
Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor", înființare, subordonare
H.G. nr.980/1998
H.G. nr.17/2001
contorizare
H.G. nr.348/1993
cursuri, îndiguiri, regularizări, distribuție, alimentare, folosire
H.G. nr.611/1997
L. nr.84/1996
de frontieră, mod de folosire, condiții
O.U.G. nr.105/2001
diguri, baraje și alte construcții hidrotehnice, apărare împotriva inundațiilor
L. nr.107/1996
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
domeniu public, clasificare
L. nr.213/1998
folosire
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
folosire energie, politică energetică a statului, aplicare, condiții
L. nr.14/1997    [ratificare]
O.U.G. nr.63/1998
gospodărire
L. nr.107/1996
H.G. nr.980/1998
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
H.G. nr.981/1998
gospodărire, activități de certificare a unităților specializate, (regulament)
L. nr.10/1995
L. nr.107/1996
obiective economice și sociale
autorizație de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
aviz de amplasament
L. nr.107/1996
O. nr.811/1999   (M.A.P.P.M.)
categorii de activități pentru care nu este necesară autorizația de gospodărire a apelor
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
patrimoniu public
L. nr.107/1996
permis de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor, condiții
L. nr.107/1996
O. nr.782/1999   (M.A.P.P.M.)
plan de amenajare a teritoriului național Secțiunea a II-a APĂ
L. nr.171/1997
potabile
pentru populație
L. nr.171/1997
prețuri și tarife stabilire cu avizul Oficiului Concurenței
O.U.G. nr.36/2001
tarife reduse, localități izolate
H.G. nr.395/1996
probe ape uzate din afluenții finali, dotarea cu aparatură
O. nr.1097/1997   (M.A.P.P.M.)
O. nr.1098/1997   (M.A.P.P.M.)
programe de etapizare, elaborare, condiții
L. nr.107/1996
O. nr.699/1999   (M.A.P.P.M.)
protecție împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
H.G. nr.964/2000
regim juridic
L. nr.107/1996
servicii de gospodărire, sistem de plăți
H.G. nr.1001/1990
sistem de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România
O. nr.485/1995   (M.A.P.P.M.)
sistem paușal în lipsa aparatelor de măsurare
H.G. nr.1.275/2000
zonă de protecție sanitară
H.G. nr.101/1997
zone poluate, reabilitare
L. nr.171/1997


Duminică, 27 septembrie 2020, 07:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.