INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
ÎmprumuturiÎmprumuturi, garanții, cooperare internaționalăÎmputerniciți mandatați
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Împrumuturi, garanții, cooperare internațională
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Acord-cadru, Paris, București, 2000
O.G. nr.84/2000    [ratificare]
împrumut, construcție de locuințe, Acord-cadru, Paris, București, 2001
O.U.G. nr.110/2001    [ratificare]
Banca Europeană de Investiții (B.E.I.)
Acord, București, 2000
Acord de atribuire și prelucrare Proiect de modernizare a căilor ferate, modificarea L. nr. 35/1999, Luxemburg și București, 1999
H.G. nr.816/1999    [aprobare]
Acord, Luxembourg și Bruxelles, 1993
L. nr.46/1993    [ratificare]
O.G. nr.2/1993    [ratificare]
Acord, Luxembourg și București, 1996
O.G. nr.31/1997    [ratificare]
Acord, Luxembourg și București, 1997
O.G. nr.31/1997    [ratificare]
Acord, Luxembourg, 1993
O.G. nr.19/1993    [ratificare]
Acord, Luxembourg, 1994
O.G. nr.2/1995    [ratificare]
Acord-cadru, Madrid, 1994
L. nr.139/1994    [ratificare]
Amendamente la Acord, Luxembourg și Bruxelles, 1993
O.G. nr.34/1996    [ratificare]
contract de finanțare, Proiect de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a pentru Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R."-S.A., București, 2000
L. nr.516/2001    [ratificare]
contract de finanțare, Proiect de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, București, 2000
L. nr.527/2001    [ratificare]
contract de finanțare, Proiect privind mediul și infrastructura în Portul Constanța, București, 2000
L. nr.517/2001    [ratificare]
finanțare Proiect de modernizare a metroului din București, Acord, Luxembourg și București, 1999
O.G. nr.60/1999    [ratificare]
finanțare Proiect pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A., Acord, Luxembourg și București, 2000
O.U.G. nr.53/2001    [ratificare]
Proiect de dezvoltare a telecomunicațiilor, Acord, Luxembourg și București, 1997
O.G. nr.18/1998    [ratificare]
Proiect de modernizare a căilor ferate, finanțare, Acord Luxembourg și București, 1998
L. nr.35/1999    [ratificare]
Proiect de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, finanțare, Acord, Luxembourg și București, 1998
L. nr.34/1999    [ratificare]
Proiect de reabilitare a sectorului termoenergetic, Amendament nr. 1 la Acord, București, 1995
L. nr.60/1996
H.G. nr.957/2000    [aprobare]
Proiect de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, contract de finanțare, București, Luxembourg, 1999
O.G. nr.101/1999    [ratificare]
Proiect de reabilitare a transportului urban în București-B, București, 2000, contract de finanțare
L. nr.490/2001    [ratificare]
Proiect de reabilitare a transportului urban Timișoara, Contract de finanțare, Luxemburg, 1999
O.G. nr.102/1999    [ratificare]
Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din municipiul București, Acord, Luxembourg și București, 1997
O.G. nr.22/1998
Proiect de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, Contract de finanțare, Luxemburg și București, 2000
O.G. nr.97/2000    [ratificare]
Proiect infrastructură urbană în București, Luxemburg, București, 2000, contract de finanțare
L. nr.489/2001    [ratificare]
și Administrația Porturilor Maritime Constanța, Acord, Luxembourg și București, 1995
O.G. nr.6/1996    [ratificare]
și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian R.O.M.A.T.S.A. -R.A
și Regia Autonomă de Electricitate "Renel", Acord, București, 1995
O.G. nr.6/1996    [ratificare]
și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București "Metrorex"
și Romgaz-R.A. Mediaș, Acord, Luxembourg, 1994
O.G. nr.2/1995    [ratificare]
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D.)
Acord, Londra, 1992
L. nr.59/1992    [ratificare]
Acord, Londra 1993
L. nr.49/1993    [ratificare]
Acord, St. Petersburg, 1994
O.G. nr.25/1994    [ratificare]
Amendament, Acord, Londra, 1995
H.G. nr.996/1998    [aprobare]
credit pentru Banca Agricolă S.A., Acord, Londra, 1992
L. nr.125/1992    [ratificare]
credit pentru R.A. Petrom, Acord, Londra, 1992
L. nr.119/1992    [ratificare]
finanțare Proiect, modernizare și introducerea taxării pe autostrada București-Pitești, Acord, București, 1996
O.G. nr.34/1996    [ratificare]
garanție împrumut, Proiect pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-S.A., Acord, București, 2000
O.U.G. nr.54/2001    [ratificare]
Program de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, București, 1997
O.G. nr.37/1997    [ratificare]
Proiect, alimentare cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, Acord, București, 1996
O.G. nr.34/1996    [ratificare]
Proiect, dezvoltare a utilităților municipale, Acord, Londra, 1995
O.G. nr.15/1995    [ratificare]
Proiect "Piața de gros", Acord, București, 1994
O.G. nr.35/1994    [ratificare]
Proiect privind conservarea energiei termice, Londra, 1997
O.G. nr.38/1997    [ratificare]
Proiect, restructurare a Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor, Acorduri, București și Luxembourg, 1996
O.G. nr.3/1997    [ratificare]
și Banca Agricolă -S.A., -Acord, București, 1995
O.G. nr.6/1996    [ratificare]
și R.A. de Electricitate Renel, Acord, Londra, 1995
O.G. nr.6/1996    [ratificare]
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.)
Acord, București, 1999
O.G. nr.11/2000    [ratificare]
Acord, Washington, 1991
L. nr.57/1991    [ratificare]
Acord, Washington, 1991
L. nr.79/1991    [ratificare]
Acord, Washington, 1992
L. nr.89/1992    [ratificare]
Acord, Washington, 1992
L. nr.63/1992    [ratificare]
Acord, Washington, 1993
L. nr.50/1993    [ratificare]
Acord, Washington, 1995
O.G. nr.41/1995    [ratificare]
Acord, Washington, 1996
O.G. nr.12/1996    [ratificare]
ajustare a sectorului financiar și a întreprinderilor F.E.S.A.L., Acord, Washington, 1996
O.G. nr.14/1996    [ratificare]
H.G. nr.256/1998    [aprobare]
ajustare sector agricol, Acord, Washington, 1997
O.G. nr.13/1997    [ratificare]
ajustare sector de protecție socială, Acord, Washington, 1997
O.G. nr.12/1997    [ratificare]
ajustarea structurală a sectorului privat, Acord, Washington, 1999
O.G. nr.44/1999    [ratificare]
Amendament la Acord, Londra, 1995
H.G. nr.279/1998    [aprobare]
Amendament la Acord, Washington 1991
H.G. nr.78/1998    [aprobare]
Amendament la Acord, Washington, 1994
H.G. nr.122/1998    [aprobare]
Amendament la Acord Washington 1999
H.G. nr.604/2000    [aprobare]
Amendament, Washington, 1999, București, 1999
H.G. nr.811/1999    [aprobare]
Amendamente la Acord, Washington 1991
H.G. nr.843/1994    [aprobare]
H.G. nr.177/1995    [aprobare]
H.G. nr.428/1995    [aprobare]
H.G. nr.1.050/1995    [aprobare]
Amendamente la Acord, Washington, 1996
H.G. nr.146/1996    [aprobare]
Avans împrumut, finanțare Proiect "Facilitarea comerțului și transportului în Sud-Estul Europei", scrisoare de înțelegere
O.U.G. nr.108/2000    [ratificare]
finanțare Proiect fond de dezvoltare socială, Acord, București, 1999
O.G. nr.29/1999    [ratificare]
finanțare, Proiect privind patrimoniul cultural, Acord, Washington, 1998
O.G. nr.4/1999    [ratificare]
garanții, Acord, Washington, 1998
O.G. nr.88/1998    [ratificare]
Proiect cadastru general și publicitate imobiliară, Acord, Washington, 1998
O.G. nr.21/1998
Proiect "Conservarea biodiversității în Delta Dunării", Acord, împrumut nerambursabil
L. nr.142/1994    [ratificare]
Proiect de dezvoltare industrială, Acord, Washington, 1995
L. nr.68/1995    [ratificare]
Proiect de dezvoltare instituțională a sectorului privat, Acord, Washington, 1999
O.G. nr.40/1999    [ratificare]
Proiect de modernizare a sistemului de alimentare cu apă a municipiului București, Acord, Washington, 1996
O.G. nr.34/1996    [ratificare]
Proiect pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, Acord, București, 2000
O.G. nr.63/2000    [ratificare]
Proiect privind forța de muncă și protecția socială, Acord, Washington, 1995
O.G. nr.35/1995    [ratificare]
Proiect privind reabilitarea căilor ferate
Proiect privind reabilitarea școlilor, Acord, Washington, 1997
O.U.G. nr.71/1997    [ratificare]
Proiect, reabilitare a sectorului petrolier, Acord, Washington, 1994
O.G. nr.42/1994    [ratificare]
Proiect, reabilitare drumuri, Acord, Washington, 1997
O.G. nr.23/1997    [ratificare]
Proiect reforma sectorului sanitar, Acord, București, 2000
O.G. nr.68/2000    [ratificare]
Proiect, reformă învățământ superior și cercetare științifică universitară, Acord, Washington, 1996
O.G. nr.2/1997    [ratificare]
Proiectul "Facilitarea comerțului și transportului în Sud-Estul Europei", Acord, București, 2000
O.G. nr.77/2000    [ratificare]
Proiectul privind dezvoltarea sectorului social, Acord, București, 2001
O.U.G. nr.111/2001    [ratificare]
reformă a învățământului preuniversitar, Acord, Washington, 1994
O.G. nr.24/1994    [ratificare]
reformă în domeniul protecției copilului, Acord, Washington, 1998
O.G. nr.63/1998    [ratificare]
Scrisoare de acord, avans destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, București, 1999
O.U.G. nr.51/1999    [ratificare]
Scrisoare de acord, avans destinat pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social
O.U.G. nr.103/1999    [ratificare]
Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională
Acord, Tokyo, 1992
L. nr.4/1993    [ratificare]
Acord, Tokyo, 1997
O.G. nr.36/1997    [ratificare]
Japonia, Fondul de Cooperare Economica Internationala
Proiect de dezvoltare a Portului Constanța Sud, Acord, Tokyo, 1998
L. nr.157/1998    [ratificare]
Proiect de reabilitare a drumurilor, Acord, Tokyo, 1998
L. nr.156/1998    [ratificare]
Proiect reabilitare a căii ferate București-Constanța, Acord, București, 2001
L. nr.258/2001
Schimb de note verbale, 16 noiembrie 1999
H.G. nr.270/2000    [aprobare]
Banca Nordică de Investiții
Acord, București, 1998
O.G. nr.114/1998    [ratificare]
Canada -Royal Bank of Canada
Acord, București, 1991
H.G. nr.216/1993    [aprobare]
Acord, Washington, 1992
L. nr.121/1992    [ratificare]
Comunitatea Economică Europeană
Acord de împrumut suplimentar, București 1992 și Bruxelles, 1992
L. nr.75/1992    [ratificare]
Acord suplimentar de împrumut și Memorandum suplimentar de înțelegere, București și Bruxelles, 1997
O.G. nr.35/1997    [ratificare]
Acord și Memorandum de înțelegere, Bruxelles, 1991
L. nr.81/1991    [ratificare]
Acord și Memorandum de înțelegere, Bruxelles, 1992
L. nr.1/1993    [ratificare]
Acord și Memorandum de înțelegere, Bruxelles, 1994
O.G. nr.2/1995    [ratificare]
Acord și Memorandum de înțelegere, Bruxelles, 2000
O.G. nr.30/2000    [ratificare]
Consiliul Europei, Fondul de Dezvoltare Socială
Acord, Paris, 1997
O.G. nr.64/1997    [ratificare]
Acord-cadru (finanțare proiect privind extinderea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniței-Ochiuri, jud.Dâmbovița), Paris, 1999
O.G. nr.72/1999    [ratificare]
Acord-cadru, Paris, 1997
O.U.G. nr.70/1997    [ratificare]
Acord-cadru (privind protecția copilului), Paris, 1998
O.G. nr.64/1998    [ratificare]
Acord-cadru (sprijinire regiuni afectate de inundații din ultima perioadă), Paris, 1999
O.G. nr.28/1999    [ratificare]
Acord-cadru (termoficare municipiul București), Paris, 1998
O.G. nr.100/1998    [ratificare]
Elveția
Acord, Berna, 1992
L. nr.23/1992    [ratificare]
Acord, București, 1993
O.G. nr.20/1993    [ratificare]
Finlanda -FINNISH EXPORT CREDIT LTD
Acorduri, Helsinki, 1992, București, 1993
L. nr.31/1992    [ratificare]
O.G. nr.7/1993    [ratificare]
Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă F.I.D.A.
Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, Acord, Roma, 1999
O.G. nr.115/1999    [ratificare]
Fondul Monetar Internațional
Aranjament de credit stand-by
L. nr.64/1992    [aprobare]
O.G. nr.61/1994
O.G. nr.30/1997    [aprobare]
Aranjament stand-by și Memorandumul Guvernului României, politici economice
O.G. nr.76/1999    [aprobare]
O.G. nr.71/2000    [aprobare]
O.U.G. nr.147/2001    [ratificare]
R. Austria
Acord, București, 1995
O.G. nr.16/1995    [ratificare]
Acord, Viena, 1992
L. nr.51/1992    [ratificare]
Amendament, Acord, Viena, 1992
L. nr.2/1993    [ratificare]


Joi, 22 octombrie 2020, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.