LEGE nr.65 din 1 noiembrie 1991
pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiara dintre Romania și Banca Europeana de Investitii și a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre Romania și Banca Europeana de Investitii și Regia Autonoma de Electricitate "Renel"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 231/16 noi. 1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC - Se ratifica Acordul-cadru de cooperare financiara dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Contractul financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia autonoma de electricitate "Renel", incheiate la Luxemburg la 31 iulie 1991.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 octombrie 1991.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 30 octombrie 1991.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiara dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si a Contractului financiar pentru retehnologizarea centralelor energetice dintre Romania si Banca Europeana de Investitii si Regia autonoma de electricitate "Renel" si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 17:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.