LEGE nr.382 din 5 octombrie 2006
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
Textul actului publicat în M.Of. nr. 846/13 oct. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.435 din 19 iunie 2003, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiareconomice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 597/2004, și prin Legea nr. 99/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul II se abrogă.

2. Partea introductivă a articolului IV va avea următorul cuprins:

"Art. IV. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 5 noiembrie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 783/2001, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, aprobată prin Legea nr. 121/2004, se modifică și se completează după cum urmează:".

3. Articolul V va avea următorul cuprins:

"Art. V. - Articolul 8 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.385 din 6 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - Plata indemnizațiilor acordate potrivit prezentei legi, precum și cheltuielile de transmitere a acestora se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.»"

4. Anexa se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 5 octombrie 2006.
Nr. 382.


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 03:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.