LEGE nr.250 din 22 iunie 2006
pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 554/27 iun. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"b1) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, inițiate cu respectarea Constituției, și le transmite Parlamentului, în termen de 60 de zile de la data solicitării. Nerespectarea acestui termen echivalează cu susținerea implicită a formei inițiatorului;".

2. La articolul 53, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"b) elaborează și avizează proiecte de lege, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern;".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 22 iunie 2006.
Nr. 250.


Luni, 21 septembrie 2020, 23:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.