LEGE nr.383 din 16 decembrie 2005
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1159/21 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120 din 1 septembrie 2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.809 din 6 septembrie 2005, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției generale anticorupție a Ministerului Administrației și Internelor au competența să efectueze, în condițiile prevăzute de lege, activități de prevenire și descoperire, precum și actele de cercetare penală dispuse de procurorul competent privind infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de personalul Ministerului Administrației și Internelor."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Articolul 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Departamentul Național Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

«Art. 23. - Persoanele arestate preventiv în cauzele care sunt de competența Departamentului Național Anticorupție sunt deținute în locuri anume stabilite în cadrul Departamentului Național Anticorupție, încadrate cu personal detașat de la Administrația Națională a Penitenciarelor, sau, după caz, în secțiile de arest preventiv ale penitenciarelor ori în arestul Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.»"

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Drepturile prevăzute la art. 2 și 3 se asigură din bugetul aprobat Ministerului Administrației și Internelor."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR P
ADRIAN NĂSTASE
REȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 decembrie 2005.
Nr. 383.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 08:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.