HOTĂRÂRE nr.1.139 din 29 septembrie 2005
privind recunoașterea "Uniunii Române de Transport Public" ca fiind de utilitate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 886/4 oct. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se recunoaște "Uniunea Română de Transport Public", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, etajul 6, camerele 15-16, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.139


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 17:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.