HOTĂRÂRE nr.2.401 din 21 decembrie 2004
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil din patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Secretariatului General al Camerei Deputaților
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1270/29 dec. 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unui bun mobil, având datele de identificare prevăzute în anexă, din patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Secretariatului General al Camerei Deputaților.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunului prevăzut la art. 1 se va face în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părțile interesate.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.401.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunului mobil care se transmite cu titlu gratuit din patrimoniul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în patrimoniul Secretariatului General al Camerei Deputaților


Miercuri, 14 aprilie 2021, 08:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.