HOTĂRÂRE nr.2.343 din 14 decembrie 2004
privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Iași și al unor unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași și a unor consilii locale din județul Iași
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1270/29 dec. 2004

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Iași și al unor unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași și a unor consilii locale din județul Iași.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu

p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina, secretar de stat

București, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.343.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile din județul Iași care trec din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al județului Iași și al unor unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași și a unor consilii locale din județul Iași, care sunt deservite de acestea


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.