HOTĂRÂRE nr.1.497 din 16 septembrie 2004
privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj
Textul actului publicat în M.Of. nr. 856/20 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naționale,
Ioan Mircea Pașcu

p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu

București, 16 septembrie 2004.
Nr. 1.497.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a părții din imobilul care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.