HOTĂRÂRE nr.1.480 din 9 septembrie 2004
privind recunoașterea Organizației "Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia" ca fiind de utilitate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 846/15 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se recunoaște Organizația "Caritas Alba Iulia din Arhidioceza Romano-Catolică Alba Iulia", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Alba Iulia, str. Patriarh Miron Cristea nr. 3, județul Alba, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.480.


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.