HOTĂRÂRE nr.1.447 din 9 septembrie 2004
privind recunoașterea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 839/13 sep. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se recunoaște Asociația Națională a Evaluatorilor din România - ANEVAR, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Președintele Autorității pentru Valorificarea
Activelor Statului,
Cristiana Radu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.
Nr. 1.447.


Sâmbătă, 11 iulie 2020, 19:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.