ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.110 din 24 octombrie 2003
pentru completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 748/26 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Articolul 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 10 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu două noi alineate, (31) și (32), cu următorul cuprins:

"(31) Justa despăgubire prevăzută la alin. (3) se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data semnării protocolului de predarepreluare.

(32) Cuantumul despăgubirii se stabilește în termen de 30 de zile de la data semnării protocolului de predare-preluare, de către o comisie de evaluare formată din reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și ai Ministerului Finanțelor Publice, constituită prin ordin comun."

Art. II. - (1) Pentru imobilele preluate pe bază de protocol de predare-preluare, în conformitate cu dispozițiile art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și pentru care Guvernul a fost obligat prin hotărâri judecătorești să emită hotărâri de acordare a justei despăgubiri, aceasta se acordă, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și a Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

(2) Cuantumul despăgubirii se stabilește în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (32) al art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu

Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 24 octombrie 2003.
Nr. 110.


Duminică, 20 septembrie 2020, 01:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.