LEGE nr.315 din 8 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Textul actului publicat în M.Of. nr. 510/15 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196 din 18 decembrie 2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.954 din 24 decembrie 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anii 2003
și 2004 personalului din învățământ, salarizat potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea
salariului de bază al personalului din învățământ, și
pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază
în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane
care ocupă funcții de demnitate publică"

2. După anexa Vb) se introduce o nouă anexă, anexa Ic), cu următorul cuprins:"


ANEXA Ic)
Ianuarie 2004

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 = 1.653.018 lei

Coeficienții de multiplicare pentru profesorii universitari

_______________________________________________________________________________________________________________________
								Vechimea în învățământ
                   ________________________________________________________________________________
Nr.  Funcția*)  Nivelul studiilor  până   3-6  6-10  10-15 15-20  20-25  25-30  30-35  35-40  peste 40
crt.                 la 3 ani  ani  ani  ani  ani   ani   ani   ani   ani   ani
                   ________________________________________________________________________________
				    min./   min./ min./ min./ min./ min./  min./  min./  min./  min./
				    max.   max.  max.  max.  max.  max.  max.   max.  max.   max.
_______________________________________________________________________________________________________________________
1. Profesor universitar  S       --    --   --  7,872  8,166 8,390 8,688  9,122  9,578  10,056
					--    --   --  16,288 16,420 16,768 17,044  17,896 18,792  19,730
_______________________________________________________________________________________________________________________

*) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 8 iulie 2003.
Nr. 315.


Duminică, 20 septembrie 2020, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.