LEGE nr.332 din 8 iulie 2003
privind afilierea Direcției generale de informații a apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare a Informațiilor pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 507/15 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă afilierea Direcției generale de informații a apărării, din structura Ministerului Apărării Naționale, la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare a Informațiilor pentru Câmpul de Luptă (Battlefield Information Collection and Exploitation Systems - BICES) a Alianței Atlanticului de Nord, cu sediul la Bruxelles, în condițiile prevăzute de statutul acesteia, precum și plata cotizației anuale.

Art. 2. - Cotizația anuală prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 8 iulie 2003.
Nr. 332.


Sâmbătă, 25 ianuarie 2020, 04:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.