LEGE nr.285 din 26 iunie 2003
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 473/2 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.69 din 29 august 2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 31 august 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 se introduce cartea electronică de identitate.

(2) Cartea electronică de identitate conține date în format tipărit și în formă electronică."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Cartea electronică de identitate conține, în format tipărit și în formă electronică, datele înscrise în prezent pe cartea de identitate, precum și grupa sanguină.

(2) Cartea electronică de identitate conține, în formă electronică, și datele înscrise în prezent în permisul de conducere, cartea de alegător și date referitoare la asigurarea medicală, asigurarea socială și semnătura electronică.

(3) Cartea electronică de identitate poate conține și alte categorii de date, stabilite prin hotărâre a Guvernului."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Cărțile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor din cadrul consiliilor locale.

(2) Coordonarea și controlul metodologic al activității de eliberare a cărților electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor."

4. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

"Art. 31. - Cărțile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2004."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Autoritățile publice centrale și locale, precum și serviciile descentralizate județene au obligația să asigure echipamentele și programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetățenilor la serviciile electronice ale administrației publice.

(2) Asigurarea cu echipamente și programe informatice a autorităților și instituțiilor publice se va realiza eșalonat astfel:

a) în municipiile reședință de județ, până la data de 31 iulie 2005;
b) în celelalte municipii și orașe, până la data de 31 decembrie 2006;
c) în comune, până la data de 31 decembrie 2007."

6. După articolul 4 se introduce articolul 41 cu următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Actualele cărți de identitate și buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la înlocuirea lor cu cartea electronică de identitate, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2007.

(2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor vor emite în continuare cărți de identitate."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 26 iunie 2003.
Nr. 285.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 06:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.