LEGE nr.278 din 23 iunie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 451/25 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.176 din 27 noiembrie 2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.913 din 14 decembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se înființează Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului, denumită în continuare Autoritatea, instituție publică de specialitate, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Dezvoltării și Prognozei."

2. La articolul 2, alineatul (1) litera g) va avea următorul cuprins:

"g) urmărește ca programele, proiectele și acțiunile derulate de autoritățile publice centrale și locale să se încadreze în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului;"

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Autoritatea este condusă de un guvernator care face parte din Consiliul director al Asociației Valea Jiului, constituită în condițiile legii.

(2) Guvernatorul este președintele Comisiei interministeriale pentru Valea Jiului."

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Autoritatea are în dotare două autoturisme pentru activități specifice, cu un consum mediu normat de carburanți de 600 litri/lună pentru un autoturism. Numărul de autoturisme pentru aparatul central al Ministerului Dezvoltării și Prognozei se modifică în mod corespunzător."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 iunie 2003.
Nr. 278.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 10:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.