LEGE nr.254 din 10 iunie 2003
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 429/18 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.825 din 14 noiembrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Alineatele (2)-(4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

"(2) Termenul limită pentru depunerea documentațiilor în vederea eliberării autorizațiilor de construire este 30 iunie 2003. Autorizațiile de construire sau, după caz, autorizațiile de desființare se eliberează în regim de urgență, potrivit legii, fără drept de prelungire a valabilității acestora.

(3) Termenul limită pentru începerea lucrărilor de finalizare este 1 septembrie 2003.

(4) Termenul limită pentru recepția construcțiilor este 31 decembrie 2004."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - În situația nerespectării termenelor prevăzute la art. 3, respectivele construcții sunt declarate lucrări de utilitate publică și se aplică prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică." 3. Articolul 7 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 10 iunie 2003.
Nr. 254.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 11:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.