LEGE nr.181 din 9 mai 2003
privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 329/15 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.68 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 31 august 2002.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 9 mai 2003.
Nr. 181.


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 11:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.