LEGE nr.36 din 13 ianuarie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 34/22 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.126 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.741 din 10 octombrie 2002, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind repartizarea profitului Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat»"

2. Partea introductivă a articolului I și părțile introductive ale punctelor 1 și 2 se abrogă.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, din sumele încasate până la data de 31 decembrie 2002 din închirierea bunurilor proprietate publică a statului se suportă cheltuielile aferente de administrare și funcționare ale Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat».

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit, obținut din activitatea prevăzută la alin. (1), se reține în exclusivitate pentru lucrări de investiții, modernizare și dotări, executate la bunurile proprietate publică a statului."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi Ordonanța de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 17 iunie 1999, aprobată prin Legea nr. 281/2001, se abrogă.

Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.126/2002, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 13 ianuarie 2003.
Nr. 36.


Joi, 01 octombrie 2020, 15:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.