LEGE nr.35 din 13 ianuarie 2003
privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 34/22 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - (1) Pe timpul executării misiunii personalul militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României beneficiază, pe lângă drepturile bănești prevăzute de Legea nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, și de un spor de 30%, calculat la solda lunară.

(2) Drepturile bănești prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul aprobat anual pentru Ministerul Apărării Naționale; acestea se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire în funcție și încetează la data schimbării din funcție.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 13 ianuarie 2003.
Nr. 35.


Joi, 22 octombrie 2020, 04:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.