HOTĂRÂRE nr.14 din 16 ianuarie 2003
privind donarea unor dotări și obiecte de artă pentru Palatul Națiunilor Unite din Geneva
Textul actului publicat în M.Of. nr. 24/17 ian. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe ca, în numele statului român, să doneze Palatului Națiunilor Unite din Geneva dotările și obiectele de artă din cadrul "Salonului Românesc", care fac parte din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 ianuarie 2003.
Nr. 14.


ANEXĂ

DOTĂRI ȘI OBIECTE DE ARTĂ DIN CADRUL "SALONULUI ROMÂNESC"

A. Dotări

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Prețul        Prețul 
Nr. Denumirea produsului         Cantitatea unitar Valoarea   unitar      Valoarea
crt.                     (buc.) - euro - - euro -   - lei -     - lei -
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Masă conferință modul tip 1 1800x900x800  5  892,50  4.462,50  30.445.852,50  152.229.263
 2. Masă conferință modul tip 2 2296x900x800  5 1.160,25  5.801,25  39.579.608,25  197.898.041
 3. Scaun                   50  276,08 13.804,00   9.417.917,04  470.895.852
 4. Canapea 3 locuri              1 1.904,00  1.904,00  64.951.152,00  64.951.152
 5. Canapea 2 locuri              2 1.720,74  3.441,48  58.699.603,62  117.399.207
 6. Fotoliu                  1  880,60   880,60  30.039.907,80  30.039.908
 7. Masă 1220x660               1  559,30   559,30  19.079.400,90  19.079.401
 8. Masă d=600                 3  249,90   749,70   8.524.838,70  25.574.516
 9. Videoproiector Sony VPL-PX11 și ecran   1 6.850,00  6.850,00  239.969.200,00  239.969.200
  de proiecție
10. Perdea și rulou cu acționare electrică   3       5.723,17          200.494.091
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL:                         44.176,00         1.518.530.631
----------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Lista obiectelor achiziționate de Ministerul Afacerilor Externe de la Muzeul Satului

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea obiectului              Bucăți        Prețul      Total    Zona
crt.                                   - lei -      - lei -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Măști                        2        1.050.000     2.100.000   Vrancea
 2. Ouă încondeiate                  20         45.000      900.000   Suceava
 3. Ouă încondeiate                  10         70.000      700.000   Suceava
 4. Linguri                       3         165.000      495.000   Suceava
 5. Linguri                       3         315.000      945.000   Suceava
 6. Căuce                        2         315.000      630.000   Suceava
 7. Căuc                        1         375.000      375.000   Maramureș
 8. Jucării                       2         135.000      270.000   Bistrița-Năsăud
 9. Jucării                       8         25.000      200.000   Ilfov
10. Icoane pe lemn                   2        2.500.000     5.000.000   Mureș
11. Furcă                        1         500.000      500.000   Sibiu
12. Furci                        2         785.000     1.570.000   Sibiu
13. Fluiere                       3         375.000     1.125.000   Teleorman
14. Ciorbalâc                      2         125.000      250.000   Horezu
15. Platouri                      8         195.000     1.560.000   Horezu
16. Farfurii                      4         75.000      300.000   Horezu
17. Farfurii                      6         80.000      480.000   Horezu
18. Stâlp GORJ - replică - stejar - h = 2,45 m     1                25.300.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  TOTAL: 42.700.000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Lista replicilor și fotografiilor de la Muzeul Național de Istorie a României

 1. Donarium de la Biertan, secolul IV
 2. Altar votiv "Cavalerul trac", secolul III
 3. Coif de bronz de la Gostavăț, secolul III
 4. Două figurine de la Cârna, mil. III a.C.
 5. Figurină feminină cultura Cucuteni de la Vânători, mil. IV a.C.
 6. Statuetă neolitică Zeița de la Vidra
 7. Gânditorul și Femeia șezând (două bucăți)
 8. Cahle de la Târgoviște, sec. XVIII
 9. Nicolae Titulescu, trei fotografii
 10. Ion Brătianu, două fotografii

D. Lista obiectelor de la Muzeul Național de Artă Contemporană

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Autor       Titlu        Dimensiuni         Tehnică        Nr.      Valoarea
crt.                                            inventar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Ion Irimescu   Muzica 1979      78 x 15 x 55        bronz + soclu     6.269     10.000 USD
                                    de travertin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.