ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.179 din 6 decembrie 2002
privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia
Textul actului publicat în M.Of. nr. 925/18 dec. 2002

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Unitățile aparatului central al Ministerului de Interne și structurile subordonate acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, se demilitarizează.

Art. 2. - (1) Personalul militar din unitățile și din structurile cărora li se aplică prevederile art. 1 dobândește statutul de funcționar public civil cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

(2) În situații temeinic justificate anumite funcții pot fi ocupate și de către cadre militare, potrivit reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 3. - Personalul Ministerului de Interne beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum și de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Art. 4. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 6 decembrie 2002.
Nr. 179.


ANEXĂ

UNITĂȚILE
aparatului central al Ministerului de Interne și structurile subordonate acestuia, care se demilitarizează începând cu data de 1 ianuarie 2003

  I. Aparat central:

 1. Conducerea Ministerului de Interne
 2. Grupul de control al ministrului de interne
 3. Secretariatul general
 4. Direcția management resurse umane
 5. Direcția organizare, mobilizare și operații
 6. Direcția juridică
 7. Direcția de logistică
 8. Direcția financiară și contabilitate
 9. Direcția audit intern
 10. Direcția relații publice, tradiții, educație și sport
 11. Direcția de integrare europeană și relații internaționale
 12. Direcția comunicații și informatică
 13. Direcția medicală
 14. Regia Autonom㠄Rami-Dacia”
 15. Cluburi sportive („Dinamo” București și „Dinamo” Brașov)
 16. Punctul național focal
 17. Arhivele Naționale

  II. Unități subordonate aparatului central:

 18. Direcția audit intern (aparat teritorial)
 19. Direcția de gospodărie
 20. Baza Centrală de Reparații Mijloace Tehnice și Exploatare Auto
 21. Centrul de Informatică pentru Logistică
 22. Grupul de proiectare pentru construcții
 23. Baza de Aprovizionare și Depozitare Armament Geniu-Chimic
 24. Baza de Depozitare a Stocului de Mobilizare
 25. Tipografia Ministerului de Interne
 26. Baza Centrală de Logistică
 27. Spitalul Militar de Urgenț㠄Prof. dr. Dimitrie Gerota” București
 28. Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „N. Kretzulescu”
 29. Sanatoriul Antituberculos Bușteni
 30. Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești
 31. Centre medicale din municipiul București
 32. Centrele medicale județene
 33. Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne
 34. Grupul de Achiziții, Investiții și Întreținere pentru Comunicații și Informatică
 35. Casa de Cultură a Ministerului de Interne
 36. Ansamblul Artistic „Ciocârlia” al Ministerului de Interne
 37. Grupul de presă
 38. Centrul de Studii Postuniversitare


Sâmbătă, 19 octombrie 2019, 23:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.