HOTĂRÂRE nr.1.244 din 7 noiembrie 2002
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor "România-Film" în domeniul public al orașului Comarnic și în administrarea Consiliului Local al Orașului Comarnic, județul Prahova
Textul actului publicat în M.Of. nr. 840/21 noi. 2002

În temeiul art. 107 din Constituție, precum și al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil compus din clădire și terenul aferent, situat în orașul Comarnic, Str. Secăriei nr. 9, județul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” în domeniul public al orașului Comarnic și în administrarea Consiliului Local al Orașului Comarnic, județul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 7 noiembrie 2002.
Nr. 1.244.


ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Centrului Național al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor „România-Film” în domeniul public al orașului Comarnic și în administrarea Consiliului Local al Orașului Comarnic, județul Prahova

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul unde      Persoana juridică     Persoana juridică
este situat      de la care        la care         Caracteristicile tehnice ale imobilului
imobilul       se transmite imobilul   se transmite imobilul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul Comarnic,   Statul român,       Consiliul Local     Construcție
Str. Secăriei nr. 9, în administrarea     al Orașului Comarnic   - suprafața construită = 476 m2
județul Prahova    Centrului Național                 Teren
           al Cinematografiei                 - suprafața = 694 m2
           - Regia Autonomă                  - suprafața totală = 1.170 m2
           a Distribuției și Exploatării           Nr. de cod M.F.P.: 101.033
           Filmelor „România-Film”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.